0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Familie vertrouwens personen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Hoe kunnen we je helpen?

Verhalen

“Onze dochter heeft een ‘borderline’-stoornis en ons contact met haar werd steeds slechter. Elk gesprek eindigde in ruzie, maar we hadden geen idee waarom ze zo kwaad werd. We konden haar gedrag niet meer volgen. Het gesprek met de familievertrouwenspersoon was voor ons een enorme opluchting, want die begreep meteen hoe zwaar de ziekte van […]

We kunnen niet meer praten met onze dochter

verder lezen

“Mijn broer werd tegen zijn wil gesepareerd, terwijl hij vrijwillig is opgenomen in de instelling. Dat is tegen de wet: vrijwillig opgenomen cliënten moeten instemmen met hun behandeling. Ze mogen niet tegen hun wil worden gesepareerd. Ik heb daarom de familievertrouwenspersoon gevraagd me te ondersteunen bij het indienen van een klacht. Ik wil voorkomen dat […]

Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt

verder lezen

“Mijn zus werd plotseling overgeplaatst naar een andere locatie. We kregen als familie geen informatie over waarom deze overplaatsing nodig was. De nieuwe locatie was ook nog eens ver weg. Ik ben reumapatiënt en de reis zou veel te zwaar voor me worden. Ik ben erg boos geworden op de behandelaar, want die deed net […]

De instelling geeft me geen informatie

verder lezen

“Mijn man werd steeds agressiever tegen mij en de kinderen. Ik snapte niet wat ik verkeerd deed. Hij heeft de diagnose bipolaire stoornis (manisch depressief), maar wil geen behandeling. Ik wilde bij hem weg gaan, maar wist niet goed hoe ik dat moest aanpakken. Ik voelde me verantwoordelijk voor hem, hij kan er niets aan […]

Ik heb hulp nodig, maar weet niet hoe ik die kan regelen

verder lezen

“Een paar maanden geleden stond mijn zoon Jorrit plotseling bij me op de stoep. Het was de derde keer dat hij na een korte tijd op kamers te hebben gewoon weer terugkwam naar huis. Jorrit kampt met een persoonlijkheidsstoornis, maar vindt zelf dat er niets met hem aan de hand is. Hij is niet in […]

Met mijn zoon is ‘niets aan de hand’

verder lezen

“Mijn zus Nadia weegt nog maar veertig kilo, ruim twaalf kilo te weinig voor haar lengte. Behalve anorexia heeft ze ook Borderline en ADHD. Nadia was in behandeling, maar toen ze een paar keer niet kwam opdagen, werd ze uitgeschreven. We maken ons als familie zoveel zorgen, dat we haar gedwongen willen laten opnemen. Daar […]

Na het gesprek met de familievertrouwenspersoon voelde ik me rustiger

verder lezen

Het ging al langer niet goed met mijn dochter Hilde, maar nadat mijn vrouw overleed ging het snel achteruit. Achteraf bleek dat Hilde een depressie had en een eetstoornis. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Ik ging ervan uit dat ze rouwde om haar moeder en overspoelde haar met goedbedoelde tips en […]

Nu ik het gedrag van mijn dochter beter begrijp, raakt het me ook minder

verder lezen

“Mijn zoon was altijd al een aparte figuur. Hij leefde in zijn eigen wereld. Maar dat hij in de psychiatrie terechtkwam, was toch een schok. Hij lijdt aan schizofrenie en is meerdere keren gedwongen opgenomen. Daar tussendoor woonde hij in een huis in het dorp of in een hut in het bos. Het is een […]

Als mijn zoon wegliep uit de instelling, gingen bij ons de alarmbellen

verder lezen

“Vanaf het moment dat we te horen kregen dat onze jongste dochter lijdt aan schizofrenie, kregen mijn man en ik relatieproblemen. Dat was nieuw voor ons. We hadden zelden ruzie, ook niet over de opvoeding van de kinderen. We deden dat op ons gevoel en zaten meestal vanzelf op één lijn. Maar na dat gesprek […]

De zorgen om onze dochter kostten bijna ons huwelijk”

verder lezen

“Mijn middelste dochter is drie jaar geleden na een moeilijke periode uit huis gegaan. Er was iets met haar aan de hand, maar niemand wist wat. Vorig jaar heeft ze eindelijk hulp gezocht en bleek dat ze depressief was. Ze heeft nu medicatie, waardoor het gelukkig weer wat beter gaat. De afgelopen jaren heb ik […]

Ik wist niet wat er aan de hand was met mijn dochter

verder lezen

Laatste nieuws

Reactie LSFVP op Internetconsultatie Wmo woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen die zich bij een gemeente melden. Er zijn thans gemeenten met veel, maar ook met weinig voorzieningen voor beschermd wonen. Het beleid is erop gericht dat alle gemeenten zorgen voor lokale voorzieningen voor haar inwoners en voor preventie. Om dat te bereiken regelt dit […]

Reactie LSFVP op Internetconsultatie Wmo woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Reactie LSFVP op Internetconsultatie Wmo woonplaatsbeginsel beschermd wonen
Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Akwa GGZ, 30 juli 2020 Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van werken met naasten in de ggz, is de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ op GGZ Standaarden alweer toe aan herziening. De module wordt dit najaar geactualiseerd. Iedereen die ideeën of ervaring heeft met het samenwerken en ondersteunen […]

Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in
Nieuw: werkkaart samenwerken en ondersteunen van naasten

De generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ van Akwa GGZ vormt een belangrijke stap in de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek. Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn/haar naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. […]

Nieuw: werkkaart samenwerken en ondersteunen van naasten

Nieuw: werkkaart samenwerken en ondersteunen van naasten