Familie vertrouwens personen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

De familievertrouwenspersoon
0ndersteuning van naasten

Ondersteuning bij verplichte zorg

De familievertrouwenspersoon heeft als taak om alle naasten te ondersteunen als er sprake is van verplichte zorg. Ongeacht bij welke instelling de patiënt in behandeling is. Het gaat om naasten van ggz-patiënten:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel  wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Ondersteuning bij vrijwillige zorg

Daarnaast ondersteunen wij naasten van patiënten die vrijwillig in zorg zijn bij de volgende organisaties:

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Antes (onderdeel Parnassia Groep)
Breburg
Brijder (onderdeel Parnassia Groep)
CTP Veldzicht
dr. Leo Kannerhuis (onderdeel Parnassia Groep)
Fivoor
GGZ Eindhoven
GGZ Friesland
GGZ Noord-Holland-Noord
GGZ Westelijk Noord-Brabant
HVO-Querido
Indigo (onderdeel Parnassia Groep)
i-psy (onderdeel Parnassia Groep)
Lentis
Levanto Groep
Leviaan
Mondriaan
Pameijer
Parnassia (onderdeel Parnassia Groep)
Reakt (onderdeel Parnassia Groep)
RIBW Brabant
RIBW Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
Riwis
Triora (onderdeel Parnassia Groep)
UMC Utrecht
de Viersprong
Youz (onderdeel Parnassia Groep)
Zeeuwse Gronden
Ziekenhuis Rijnstate

Meer over naasten

Geen verwijzing en gratis

Als naaste kunt u rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heeft u geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Onze dienstverlening kost u niets.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om u als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwens personen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van de ggz instelling, van de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Meer over verplichte ggz

Wanneer ondersteuning vragen?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet  niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in  het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

Wat kunnen wij voor u doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen  u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt   bijdragen aan het herstel van de patiënt
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners  en behandelaar
  • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • bijstaat bij het indienen van een klacht

    Meer over ons

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon noteert alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag deze gegevens inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf.

Meer over privacy