Familie vertrouwens personen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen

Ondersteuning van naasten in de ggz

Familievertrouwenspersonen

De familievertrouwenspersoon
0ndersteuning van naasten

Voor wie?

De familievertrouwenspersoon ondersteunt naasten van ggz-patiënten:

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel  wordt voorbereid
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven
 • die in behandeling zijn of wonen bij:
  • Breburg
  • Lentis
  • Leviaan
  • Pameijer
  • RIBW Brabant
  • RIBW Kennemerland, Amstelland, Meerlanden
  • Zeeuwse Gronden

   Meer over naasten

Geen verwijzing en gratis

Als naaste kunt u rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heeft u geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Onze dienstverlening kost u niets.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om u als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwens personen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van de ggz instelling, van de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Meer over verplichte ggz

Wanneer ondersteuning vragen?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet  niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in  het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

Wat kunnen wij voor u doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen  u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

 • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
 • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt   bijdragen aan het herstel van de patiënt
 • ondersteunt in het contact met de hulpverleners  en behandelaar
 • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling
 • bijstaat bij het indienen van een klacht

  Meer over ons

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag  een dossier. Daarin worden alleen de persoonsgegevens opgenomen die nodig zijn om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf.

Meer over privacy