Familie vertrouwens personen

‘Belangrijk dat er iemand is die vanuit jouw perspectief steunt, de context duidelijk maakt en waar mogelijk relativeert.’

Wim van Lierop

'Belangrijk dat er iemand is die vanuit jouw perspectief steunt, de context duidelijk maakt en waar mogelijk relativeert.'

‘Als familievertrouwenspersoon bied ik houvast en steun in complexe situaties die vaak behoorlijk ingrijpend zijn voor het leven van mensen.’

Chris de Haas

'Als familievertrouwenspersoon bied ik houvast en steun in complexe situaties die vaak behoorlijk ingrijpend zijn voor het leven van mensen.'

‘Als je je veel zorgen maakt om een dierbare die onder behandeling is binnen de ggz, dan kun je wel wat hulp gebruiken om de weg te vinden.’

Pim Stumpe

'Als je je veel zorgen maakt om een dierbare die onder behandeling is binnen de ggz, dan kun je wel wat hulp gebruiken om de weg te vinden.'

‘Naasten hebben een duidelijk, objectief en kundig iemand nodig bij wie ze terecht kunnen vóórdat ze vastlopen.’

Ina de Bruijn

'Naasten hebben een duidelijk, objectief en kundig iemand nodig bij wie ze terecht kunnen vóórdat ze vastlopen.'

‘Naasten van een patiënt hebben een eenzame positie en worden zwaar belast. Voor hen is het noodzakelijk dat er familievertrouwenspersonen zijn.’

Truus Bijker

'Naasten van een patiënt hebben een eenzame positie en worden zwaar belast. Voor hen is het noodzakelijk dat er familievertrouwenspersonen zijn.'

‘Ik ben voor naasten een wegwijzer binnen de ggz. Ik leg uit, duid, sta naast ze en geef ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.’

José van Voorthuizen

'Ik ben voor naasten een wegwijzer binnen de ggz. Ik leg uit, duid, sta naast ze en geef ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.'

‘Familie en naasten hebben veel stress en draaglast. Elke dag voel ik me weer van betekenis als ik hen kan ondersteunen.’

Myrna Seekles

'Familie en naasten hebben veel stress en draaglast. Elke dag voel ik me weer van betekenis als ik hen kan ondersteunen.'

‘Ik probeer een anker te zijn. Naasten kunnen even ‘stilliggen’ en van daaruit verder op hun reis.’

Marleen Marsman

'Ik probeer een anker te zijn. Naasten kunnen even 'stilliggen' en van daaruit verder op hun reis.'

‘Het mooiste is als het lukt om de naaste van een ggz-patiënt een stevige positie te geven in de driehoek behandelaar – patiënt – naasten.’

Peter Brakel

'Het mooiste is als het lukt om de naaste van een ggz-patiënt een stevige positie te geven in de driehoek behandelaar - patiënt - naasten.'

‘Ons werk gaat om erkennen, verbinden en naar elkaar luisteren. Laten we kijken wat er kan!’

Judith van Nimwegen

'Ons werk gaat om erkennen, verbinden en naar elkaar luisteren. Laten we kijken wat er kan!'

Familievertrouwenspersonen ondersteunen naasten van ggz-patiënten

Wat doet de familievertrouwenspersoon?

Heeft een familielid, vriend of iemand anders die je kent een zorgmachtiging of crisismaatregel, dan heb je recht op ondersteuning en advies van een familievertrouwenspersoon. Dat staat in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Misschien heb je vragen over de zorg voor hem of haar, misschien heb je een klacht of problemen met de behandelaar. In al die gevallen kun je contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. Deze persoon denkt mee, geeft informatie en advies, kan bemiddelen tussen jou en de behandelaar of helpen bij een klachtenprocedure.

De familievertrouwenspersoon:

  • Zet samen met jou de knelpunten en mogelijke oplossingen op een rij.
  • Geeft jou advies over hoe jij als familie of vriend kan bijdragen aan het herstel van je dierbare.
  • Ondersteunt jou in het contact met de hulpverleners en behandelaar.
  • Bemiddelt als je een conflict hebt met de behandelaar of instelling.
  • Staat jou bij als je een klacht hebt.

Vertrouwelijk

Het contact tussen jou en de familievertrouwenspersoon is vertrouwelijk. De familievertrouwenspersoon schrijft alleen persoonsgegevens op die nodig zijn om jou te kunnen ondersteunen. Niemand mag deze gegevens inzien, behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit betekent dat zij onafhankelijk zijn van de ggz-instelling, de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Gratis dienstverlening en geen verwijzing nodig

Als naaste heb je geen verwijzing nodig of toestemming van de patiënt of de instelling. En onze ondersteuning aan jou is gratis.

Hoe kom je in contact met de familievertrouwenspersoon?

Onze familievertrouwenspersonen zijn werkzaam door het hele land. Ze zijn er niet alleen voor familieleden, maar voor alle naasten van ggz-patiënten. Het maakt niet uit bij welke instelling iemand is opgenomen. Je mag rechtstreeks contact opnemen met de familievertrouwenspersoon als:

  • Jouw dierbare verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
  • Voor jouw dierbare een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
  • Jouw dierbare is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Rechtstreeks contact met de familievertrouwenspersoon

Bekijk hier wie onze familievertrouwenspersonen zijn en waar ze werken. Je mag rechtstreeks contact opnemen met een familievertrouwenspersoon.
Weet je niet zeker bij welke familievertrouwenspersoon je terechtkunt, bel dan naar 0900 – 333 2222 (€ 0,10 per minuut) zodat we je kunnen helpen.
Je mag ons ook mailen op vraag@familievertrouwenspersonen.nl. Een familievertrouwenspersoon neemt dan contact met je op.

Ook ondersteuning bij vrijwillige zorg

De familievertrouwenspersoon ondersteunt jou ook als jouw dierbare vrijwillig in behandeling is of begeleid wordt door:

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Altrecht
Antes (onderdeel Parnassia Groep)
Arkin
Breburg
Brijder (onderdeel Parnassia Groep)
CTP Veldzicht
de Viersprong
dr. Leo Kannerhuis (onderdeel Parnassia Groep)
Fivoor
De Waag/ Van der Hoeven kliniek (de Forensische Zorgspecialist)
GGZ Eindhoven
GGZ Friesland
GGZ Noord-Holland-Noord
GGZ Westelijk Noord-Brabant
HVO-Querido
Indigo (onderdeel Parnassia Groep)
i-psy (onderdeel Parnassia Groep)
Lentis
Levanto Groep
Leviaan
Mondriaan
Pameijer
Parnassia (onderdeel Parnassia Groep)
Reakt (onderdeel Parnassia Groep)
RIBW Brabant
RIBW Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
Rivierduinen
Riwis
Synaeda
Triora (onderdeel Parnassia Groep)
UMC Utrecht
de Viersprong
Youz (onderdeel Parnassia Groep)
Zeeuwse Gronden
Ziekenhuis Rijnstate