0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Vacature lid raad van toezicht

Wij zoeken

Een enthousiast en collegiaal lid van de Raad van Toezicht met een relevant netwerk in de ggz om de directeur-bestuurder met advies te ondersteunen. Gezien de achtergrond van de huidige toezichthouders zijn wij nadrukkelijk op zoek naar een collega met ervaring als bestuurder bij een ggz-instelling.

Wat doet de stichting?

De stichting zorgt voor de inzet van hoog opgeleide familievertrouwenspersonen bij ggz-instellingen en daarbuiten bij de uitvoering van de Wvggz. Familievertrouwenspersonen ondersteunen familie en andere naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. Doel van deze functie is om de betrokkenheid en positie van naasten van patiënten in de ggz en verslavingszorg te versterken. Daarbij staat het werken in de triade centraal. De vertrouwenspersonen geven naast informatie, advies en ondersteuning, ook begeleiding van naasten in klachtenprocedures. De dienstverlening varieert van een eenmalig telefonisch contact tot meermalige persoonlijke begeleiding of bemiddeling. De vertrouwenspersonen zijn in dienst van de stichting en zijn onafhankelijk van de zorgaanbieder. De stichting zorgt voor opleiding, training en intervisie. Het is de uitdrukkelijke ambitie van de stichting het werkterrein van de familievertrouwenspersonen de komende jaren uit te breiden met dienstverlening in het sociale domein om daarmee de familibeter en meer continu terzijde te kunnen staan. Hierbij is ook de patiënt gebaat.

De governance van de stichting is conform de meest recente regelgeving.

De honorering van het bestuur is vastgesteld op €1500,00 per jaar per lid. Dit bedrag is inclusief onkosten en BTW en niet geïndexeerd.

Meer informatie over deze boeiende nevenfunctie is te verkrijgen bij de heer Dick de Lange, voorzitter RvT, telefoon 06-22574846 of bij de heer Rob Jongejans, directeur-bestuurder, telefoon 06-55881472

Reageren

Heeft u belangstelling voor de functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren door het mailen van uw motivatiebrief en curriculum vitae naar het landelijk bureau van de stichting: info@lsfvp.nl.

Nieuwe brochure voor mensen die leven met een suïcidale naaste

Nieuwe brochure voor mensen die leven met een suïcidale naaste

Als je naaste op enig moment over suïcide begint, ook al is het met de toevoeging ‘maar ik ga het niet doen hoor’, laat het je nooit meer los.

Op 11 december verscheen de nieuwe Ypsilonbrochure ‘Leven met een suïcidale naaste’. Een online brochure voor familieleden en naasten van iemand met gedachten aan zelfdoding.
Marjan ter Avest, directeur van MIND Platform Psychische Gezondheid en Koos de Boed, voorzitter werkgroep Suïcidepreventie van MIND, namen het eerste exemplaar virtueel in ontvangst uit handen van Ypsilonvoorzitter Tanja Tillemans.

Ieder jaar doen ongeveer 50.000 mensen in Nederland een poging tot zelfdoding. Mensen met ouders, partners, kinderen, broers, zussen, vrienden en collega’s. Deze naasten zien hun dierbare worstelen met het leven. En ze worstelen mee, leven met ongerustheid en angst, met zorgen en vragen.
De brochure zit vol ervaringen, informatie en tips over hoe je je suïcidale naaste kunt ondersteunen. Over het taboe en de schaamte die over zelfdoding bestaan. Maar vooral over hoe je als naaste op de been blijft en van wie je daarbij hulp kunt krijgen.

MIND Ypsilon is er voor naasten van mensen die psychosegevoelig zijn. Bij psychosegevoelige mensen komt zelfdoding en de gedachte daaraan veel voor.
De inhoud van de brochure is gebaseerd op de ervaringen, dilemma’s, gevoelens en behoeften van Ypsilonleden, voorgelegd aan experts (de werkgroep suïcidepreventie van MIND) en aan naasten die te maken hebben gehad met suïcidepogingen in hun directe omgeving. De brochure is gemaakt in samenwerking met MIND, 113 zelfmoordpreventie, Suïcide Preventie Centrum, Stichting Herstelproces, stichting Aurora, stichting Zelfbeschadiging en Plusminus.

Al in 1996 gaf Ypsilon een brochure voor naasten uit over het risico op zelfdoding. Er is nu, met name sinds de komst van 113 Zelfmoordpreventie, meer aandacht voor zelfdoding, maar nog steeds nauwelijks voor naasten. En gaat het al over naasten, dan in de rol van voorkómer van de suïcide. Over wat het voor die naaste zelf betekent en wat hij of zij nodig heeft gaat deze brochure.

De brochure is gratis te downloaden www.ypsilon.org/leven-met-een-suicidale-naaste.

De brochure is tot stand gekomen met hulp van door ZonMw en de stichting Vrienden van Ypsilon.

Vacature familievertrouwenspersoon Amsterdam

Vacature familievertrouwenspersoon Amsterdam

Tegenwoordig lees en hoor je veel over de belangrijke positie die familie inneemt bij het herstel van patiënten met psychische problemen. Er is veel te doen over de behandeling en begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ook is er een nieuwe wet gekomen waarmee mensen verplicht kunnen worden behandeld met een crisismaatregel of zorgmachtiging. De “verwarde man of vrouw op straat” staat in de schijnwerpers.

Dit schrikt jou niet af. Sterker nog; dát is een van de redenen waarom jij je graag wil inzetten voor familie en naasten van patiënten met ggz problematiek. Als familievertrouwenspersoon ben je er voor naasten van mensen die in behandeling zijn bij een ggz instelling, en voor naasten van mensen met psychische problemen bij wie (mogelijk) sprake is van verplichte zorg.
Het geeft je energie om naasten te ondersteunen in de zoektocht naar de beste begeleiding en/ of behandeling. Het geeft je voldoening als je hen een stuk op weg mag helpen.

Ben jij de professional die we zoeken?

 • Je  hebt HBO werk- en denkniveau met een professionele achtergrond binnen de ggz als verpleegkundige, behandelaar of maatschappelijk werker in de ggz.
 • Je bent iemand die makkelijk contacten legt en vertrouwen uitstraalt. Je bent iemand die goed kan luisteren, die herstel organiseert in de triade door middel van herstelgesprekken.
 • Je beweegt je comfortabel op de werkvloer van de ggz instelling en gaat de gesprekken aan met behandelaren, managers en de geneesheer-directeur.
 • Je vind het leuk om een ambassadeur te zijn voor je functie en te helpen aan het vergroten van de bekendheid van het familievertrouwenswerk.
 • Je kunt goed je eigen werk organiseren en verantwoorden.
 • Je bent minimaal voor 32 uur per week beschikbaar (maximaal 36 uur) voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Je woont in (de buurt van) Amsterdam.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 

Wat bieden wij je?

 • Betekenisvol werk.
 • Een zinvolle bijdrage aan onze organisatie en binnen het team. We bieden je de mogelijkheid om mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.
 • Aandacht voor jou, je ontwikkeling en groei, onder andere door een passend scholingsaanbod.
 • Arbeidsvoorwaarden en een salaris conform schaal 55 cao ggz.
 • Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
Reageren?   Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 15 januari 2021 naar Nathalie Koeman: n.koeman@familievertrouwenspersonen.nl     Heb je vragen? Neem contact op met 06 15 41 45 78
Manifest mentaal gezonde generatie

Manifest mentaal gezonde generatie

November 2020

Maar liefst 1 op de 7 Nederlandse jongeren ervaart depressieve klachten. Deze gaan vaak gepaard met paniekaanvallen, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC dat in opdracht van twintig gezondheidsfondsen is uitgevoerd. Om psychisch leed een halt toe te roepen en Nederlandse jongeren te helpen om mentaal gezond te zijn, starten MIND en de Hersenstichting de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie. Het doel: ervoor zorgen dat we de mentaal gezondste jeugd hebben in 2040. Als eerste wapenfeit overhandigt de Alliantie op 17 november, mede namens Nederlandse jongeren, een manifest aan de Tweede Kamer. Hierin wordt de politiek opgeroepen om tot een Preventieakkoord Mentale Gezondheid te komen.

Het onderzoek van het Amsterdam UMC is uitgevoerd onder een zeer diverse groep van ruim 2.100 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar. Romy Migo, jongerencoördinator van de Gezonde Generatie: “Ik merk ook elke dag weer hoeveel jongeren worstelen met de prestatiesamenleving waarin ze opgroeien en de stress die ze door druk op school ervaren.” Marjan ter Avest, directeur van MIND, vult aan: “Wij maken ons zorgen over het gebrek aan aandacht voor de mentale gezondheid van onze jongeren en het stigma dat rust op psychische klachten. Daarbij komt dat de hulp op het gebied van geestelijke gezondheid voor deze groep onvoldoende is: de wachtlijsten in de jeugd-ggz zijn veel te lang.” Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting: “We willen niet aan de zijlijn blijven staan en het probleem groter en groter laten worden. Jongeren mogen hier niet de dupe van worden. Daarnaast zijn ook de stijgende zorgkosten een probleem. Het RIVM verwacht namelijk dat in 2040 psychische stoornissen de meeste ziektelast veroorzaken.”

Op weg naar een mentaal gezonde generatie samen met jongeren, onderwijs en politiek

MIND en de Hersenstichting slaan samen met Nederlandse jongeren de handen ineen om een mentaal gezonde generatie te realiseren. Deze Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie werkt daarbij samen met Trimbos-instituut en UNICEF Nederland. De Alliantie wil het stigma rondom psychische problemen doorbreken, jongeren weerbaarder maken en jongeren die psychische klachten hebben de juiste zorg bieden. Om dat te bereiken richt de Alliantie zich op de jongeren zelf én op het onderwijs en de politiek.

“We voeren de komende tijd projecten uit, doen onderzoek en ontwikkelen campagnes voor én door jongeren.” zegt Ter Avest. “We werken nu bijvoorbeeld aan handvatten om leraren te helpen om de sociaal-emotionele vaardigheden van hun leerlingen te versterken. Ook starten we in december een campagne waarin verschillende jongeren samen met een artiest een liedje over hun psychische klachten maken.” Heimens Visser: “We vragen het nieuwe kabinet om hun verantwoordelijkheid te nemen en een Preventieakkoord Mentale Gezondheid op te nemen in het regeerakkoord. Onderzoek, taboedoorbrekende campagnes en nieuwe, schaalbare aanpakken zijn essentieel om het probleem écht aan te pakken.”

Groot stigma

Jongeren vinden het moeilijk open te zijn over hun mentale gezondheid. Dit komt door het stigma dat er heerst op psychische problematiek. Zo blijkt uit het onderzoek van het Amsterdam UMC dat maar liefst 34% van de jongeren vaak onterecht denkt dat mensen met psychische problemen een gevaar zijn voor de samenleving. “Het is vooral de onbekendheid die zorgt voor misvattingen en onterecht oordeel.”, aldus hoofdonderzoeker Hamza Yousuf. Uit het onderzoek blijkt ook dat bij jongeren met een migratieachtergrond en jongeren uit de LHBTI-gemeenschap, in vergelijking met andere jongeren, een sterkere overtuiging leeft dat de omgeving negatief bijdraagt aan de psychische gezondheid van jongeren. “Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de Alliantie veel meer inzicht in de doelgroepen en het stigma dat leeft. Met deze kennis kunnen de activiteiten veel specifieker worden gemaakt. Dit vergroot de positieve impact.” Het volledige onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd.

Onderdeel van de Gezonde Generatie

De Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie is onderdeel van het brede Gezonde Generatie-programma. De Gezonde Generatie is een initiatief van twintig gezondheidsfondsen die samen investeren in de gezondheid van toekomstige generaties. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld is, fysiek, sociaal en mentaal.

Homepage etalage Peter

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Homepage etalage Judith

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Homepage etalage Kathelijne

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen

Homepage etalage Paula

Familievertrouwenspersonen

in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Familievertrouwenspersonen
Op naasteninkracht.nl nu nog meer informatie

Op naasteninkracht.nl nu nog meer informatie

De website van Naasten in Kracht is uitgebreid met nóg meer onderwerpen. Kijk op www.naasteninkracht.nl en vind informatie en tips over wat je kunt doen en wie jou kan helpen. Op gebied van wonen, begeleiding of financiën.

Ik gun mijn dochter een prettige woning…Dat zou ook mij rust geven.

Het huis van mijn moeder is zo’n chaos. Ik wil haar graag helpen, maar dat wordt altijd ruzie…

Maar ook als het gaat om grenzen stellen, overbelasting herkennen, je netwerk uitbreiden en communiceren met je naaste kun je bij www.naasteninkracht.nl terecht.

Naasten in Kracht is er voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringsverhalen vormen het hart van www.naasteninkracht.nl en geven naasten informatie, tips, inspiratie, troost en steun. Vooral van elkaar.

Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, MIND Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging, Stichting Het Zwarte Gat en MIND Ypsilon.