Aangescherpte dienstverlening per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 spitsen wij onze dienstverlening toe op een specifieke groep naasten. De focus ligt daarbij op ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. Wij ondersteunen naasten van mensen:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

De familievertrouwenspersoon biedt deze naasten:

  • informatie
  • Advies
  • Ondersteuning
  • Bemiddeling
  • Bijstand bij een klachtenprocedure

Ondersteuning van deze groep naasten is hard nodig, omdat zij een belangrijke rol vervullen  bij het herstelproces van de patiĆ«nt in het algemeen en bij situaties waar sprake is van een crisismaatregel of zorgmachtiging in het bijzonder. Gebleken is dat naasten de familievertrouwenspersoon nog onvoldoende weten te vinden. De stichting roept daarom op om actief op de familievertrouwenspersoon te wijzen.