0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Werkkaart zelfbeschadiging

Werkkaart zelfbeschadiging

“Zelfbeschadiging is niet het begin van zelfdoding, het is een poging tot overleving,”

Paul Ulrich, vrijwilliger Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.

Een nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen.

De werkkaart is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.
Download de werkaart hier.
Bekijk de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

KOPP-mannen gezocht voor documentaire

KOPP-mannen gezocht voor documentaire

Oproep van documentairemaker Vincent Sparreboom

Hij zoekt KOPP-mannen die willen deelnemen aan familieopstellingen in de film At the feet of my mother.

“Dit jaar studeer ik af aan de HKU met de documentaire At the feet of my mother. In deze film van ca. 30 minuten wil ik het fenomeen parentificatie (omgekeerde ouder-kind relaties) zichtbaar maken door middel van familieopstellingen. Hiervoor werk ik samen met verschillende mannen en vrouwen met een KOPP/KOV achtergrond.

Deze film is in zekere zin het vervolg op mijn korte documentaire Mama Mania, die ik maakte in de eerste twee jaar aan de HKU. Hierin onderzocht ik de relatie die ik heb tot mijn bipolaire moeder.

De film laat zien hoe mijn moeder tijdens een manische episode verwikkeld raakt in een dating scam, en hoe ik haar voor dit gevaar probeer te behoeden. De film werd op meer dan 30 filmfestivals vertoond, uitgezonden op NPO 2 Extra en besproken door o.a. Vice, Radio 1 en DeFilmkrant.

Nu ik met Mama Mania mijn persoonlijke verhaal gedeeld heb, wil ik de thematiek van omgekeerde ouder-kind relaties verder uitdiepen, en de samenwerking aangaan met andere KOPP/KOV om deze problematiek meer onder de aandacht te brengen. Er is nog altijd veel te weinig bekend over KOPP/KOV, en veel KOPP/KOV krijgen daardoor niet de juiste hulp. Met mijn film wil ik laten zien hoe de problematiek van KOPP/KOV een systeem-problematiek is. Binnen familieopstellingen komt dit kraakhelder aan het licht, omdat het op een fysieke, visuele manier laat zien hoe ouder en kind binnen een systeem van familierelaties op elkaar reageren.

Ik werk voor deze film samen met stichting Labyrint-in-perspectief. Zij zullen (fragmenten uit) de film gebruiken binnen hun project “KOPP/KOV aan ZET”, in de online voorlichtingsmodules. Daarnaast zal de film naar vele filmfestivals worden ingezonden, en hopelijk ook op televisie verschijnen.

Via verschillende oproepjes heb ik al een aantal aanmeldingen voor mijn film mogen ontvangen (van KOPP/KOV die mee willen doen aan de familieopstellingen in de film). Voldoende vrouwen

te weinig mannen, vooral 40+. Vandaar deze oproep.”

Dus ben jij of ken jij een man met een parentificatie achtergrond? (KOPP/KOV) En ben je nieuwsgierig geworden n.a.v. deze oproep? Stuur dan even een mailtje naar atthefeetofmymother@gmail.com

Moeilijk plaatsbare patiënten in de ggz

Moeilijk plaatsbare patiënten in de ggz

Naar schatting minstens tientallen psychiatrische patiënten met een gecombineerde problematiek, zoals verslaving met schizofrenie,
of autisme met gedragsproblemen vinden in de praktijk moeilijk of niet onderdak in de zorg. Dat is althans de ervaring van de familievertrouwenspersonen in het land.

Aart van der Horst en Martha Kool schreven er een artikel over voor het Journaal Ggz en Recht.

Bij Naasteninkracht.nl staat u centraal

Bij Naasteninkracht.nl staat u centraal

Als u naaste bent van iemand met een psychische aandoening, is er niet veel aandacht voor u. Het gaat meestal over de ander. Bij Naasten in Kracht staat u centraal. Daar leest u hoe andere naasten omgaan met ingewikkeld gedrag en hoe zij dat doen: zorgen voor zichzelf.

Bekijk deze nieuwe animatie hier en maak ook gebruik van wat www.naasteninkracht.nl allemaal te bieden heeft

Naasten in Kracht is er voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringsverhalen vormen het hart van www.naasteninkracht.nl en geven naasten informatie, tips, inspiratie, troost en steun. Vooral van elkaar. Naasten in Kracht is een initiatief van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, , Impuls en Woortblind, MIND Familie- en Naastenraden, MIND Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen,  NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging, en Stichting Het Zwarte Gat

Week van de Psychiatrie 2021

Week van de Psychiatrie 2021

Van 22 t/m 26 maart 2021 wordt in Land van Gulick, Sittard, de week van de psychiatrie gehouden.

Het thema is ‘Betekenisvol meedoen’. Dit is geen vanzelfsprekendheid. In de huidige samenleving krijgt helaas iedereen er vroeg of laat mee te maken. Betreft het niet jezelf dan wel een familielid, vriend, buurman…

De hele week zijn er in Land van Gulick tal van activiteiten rondom ‘Betekenisvol Meedoen’. Interactief (fysiek aanwezig indien mogelijk), maar ook digitaal via Out of the Box TV. Je kunt zelf kiezen of je wel of niet in beeld wilt komen. Alles is voor iedereen GRATIS toegankelijk.

De activiteiten zijn gericht op (ex)cliënten, familieleden/mantelzorgers en professionals in de GGz. Maar, ook studenten, docenten en alle andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom.

Interview met familievertrouwenspersoon Truus Bijker en een naaste

Op donderdag geeft onze familievertrouwenspersoon Truus Bijker samen met een familielid een interview van twee keer 15 minuten.

Meer informatie

De GGZ wilde William niet opnemen – één dag later overleed hij

De GGZ wilde William niet opnemen – één dag later overleed hij

Trouw, Maurice Timmermans18 februari 2021

Na de dood van haar zoon, die in behandeling was in de GGZ, is Marian van Unen al veertien jaar op zoek naar antwoorden. Wat is er precies gebeurd? Wie was verantwoordelijk? Dat doet ze samen met psychiater Erik Sikkens, die haar bijstaat in de strijd voor een menselijkere GGZ.

Lees het artikel op de website van Trouw

Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz

Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz

MIND, 8 februari 2021

Op 15 december 2020 heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het openbare Register. Dit kwaliteitsstatuut vervangt met ingang van 1 januari 2022 het vorige model kwaliteitsstatuut ggz dat sinds maart 2016 de standaard was. Het model kwaliteitsstatuut bleek in de praktijk niet te werken. Over een van de hoofdpunten, de invulling van de regiebehandelaar, konden de partijen het echter niet eens worden. Zo bleek één regiebehandelaar teveel rollen en verantwoordelijkheden tegelijk te vervullen om deze goed uit te voeren en was onduidelijk aan welke criteria deze regiebehandelaar moest voldoen, dan wel welke beroepsgroepen de rol van regiebehandelaar konden vervullen. Het ZIN heeft uiteindelijk haar doorzettingsmacht gebruikt om tot dit kwaliteitsstatuut te komen. De Kwaliteitsraad heeft het nieuwe Kwaliteitsstatuut GGZ geschreven en diverse partijen om input gevraagd, waaronder MIND. Alle partijen die betrokken zijn bij de ggz moeten dit nieuwe Kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2022 implementeren.
 

Vraag van de cliënt centraal

MIND is blij met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en de uitgangspunten, zowel met de inhoud als het proces. Dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de normen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de integrale zorg rond de individuele patiënt/cliënt binnen de curatieve ggz (gericht op herstel) te organiseren. Conform onze voorwaarde, krijgen cliënten voortaan zoveel mogelijk één aanspreekpunt en hoeven zo niet telkens opnieuw hun verhaal te doen. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en complexe hulpvragen. Het kwaliteitsstatuut geeft een goede beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners in verschillende onderdelen van het zorgproces.

Informatie helpt cliënt in de besluitvorming

Ook beschrijft het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ minimale kwaliteitseisen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om goede ggz te kunnen bieden. Elke aanbieder zal deze informatie moeten tonen. Dit stelt de cliënt en zijn naasten in staat een weloverwogen keuze te maken voor een zorgaanbieder en deel te nemen aan de besluitvorming over de behandeling. De informatie werkt als een soort gids waarmee iemand kan beoordelen of hij passende en goede zorg krijgt en waarmee hij zelf de regie kan houden of nemen. De kwaliteitseisen gelden voor alle fasen van het zorgproces: van voortraject, intake en probleemanalyse tot behandeling, begeleiding en nazorg.

Bijdrage MIND

MIND heeft in het voortraject haar advies, met inbreng van haar achterban, aan de Kwaliteitsraad kenbaar gemaakt. De kwaliteitsraad adviseert nu om een overkoepelend Kwaliteitskader voor de ggz te gaan ontwikkelen. MIND ondersteunt dit advies en zal hierover wederom in goed overleg en dialoog gaan met het veld. Van het Landelijk Kwaliteitsstatuut komt nog een patiëntversie. Daarnaast wil MIND dat er een een duidelijk implementatieplan komt waarin staat wie welke rol krijgt en hoe erop wordt toegezien om het kwaliteitsstatuut tijdig ingevoerd te krijgen.

Lees de uitgangspunten van het kwaliteitsstatuut en het volledige Landelijke Kwaliteitsstatuut ggz hier.

Elfde richtlijn ggz en corona

Elfde richtlijn ggz en corona

Vanwege actualisatie van het RIVM in de LCI-richtlijn COVID-19 wederom een aanpassing in de richtlijn GGZ en corona. Belangrijkste wijzigingen:

  1. De eerste wijziging gaat over het vervallen van de tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten. In eerdere versies van de standaard was de aanbeveling dat hulpverleners persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als een bezoek langer dan 15 minuten duurt. Die tijdsnorm is nu vervallen; aanbeveling is dat hulpverleners direct beschermingsmiddelen gebruiken.
  2. De tweede wijziging is de toevoeging dat het gebruik van FFP2-maskers ook overwogen kan worden in situaties waarbij ingeschat wordt dat er een verhoogd risico op vrijkomen van zeer kleine druppeltjes is, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een COVID-19 positieve/verdachte patiënt.

Lees het hele nieuwsbericht hier.

Vertel uw verhaal op Naasteninkracht.nl

Vertel uw verhaal op Naasteninkracht.nl

Door het vertellen van haar ervaringen kon Sara afstand nemen van de pijnlijke herinneringen. Ze voelde echt iets in zichzelf veranderen

Heeft u uw verhaal al gedeeld via Naasten in Kracht? Dat is fijn, inspirerend, troostend, informatief en behulpzaam. Voor uzelf én voor iedereen die ook een naaste heeft met een psychische aandoening. Ervaringsverhalen staan centraal op www.naasteninkracht.nl. Vertelt u liever dan dat u uw verhaal opschrijft? Neem dan contact op met Rita via: rita@hestia-abc.nl voor meer informatie.

Naasten in Kracht is er voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringsverhalen vormen het hart van www.naasteninkracht.nl en geven naasten informatie, tips, inspiratie, troost en steun. Vooral van elkaar.

Naasten in Kracht is een initiatief van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Het Zwarte Gat, Impuls en Woortblind, MIND Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging, en MIND Ypsilon.