0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Actie: Digitale verbinding voor iedereen

Actie: Digitale verbinding voor iedereen

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben geen smartphone of ander digitaal middel om contact te leggen met hun naasten en zorgprofessionals. Hierdoor verkeren ze, zeker in deze coronacrisis, in een sociaal isolement. De vereniging F-ACT Nederland wil samen met MIND zoveel mogelijk kwetsbare mensen, die nu noodgedwongen geïsoleerd leven, een smartphone verstrekken. 

Help mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun isolement

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vereniging F-ACT Nederland en MIND doen er alles aan om contact met cliënten te onderhouden en de zorgverlening, ook op afstand, te continueren.

Een digitaal contact met kwetsbare cliënten is tijdens deze crisis echt onmisbaar. Maar veel cliënten beschikken niet over digitale middelen, zoals een tablet of smartphone. Zij hebben te weinig geld om het te kopen en/of zijn onvoldoende digitaal vaardig. Hierdoor kunnen zij geen contact leggen met hun omgeving en hulpverleners en raken ze geïsoleerd.

Digitale verbinding voor iedereen!

Het gaat hier naar schatting om enkele honderden mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies, persoonlijkheidsstoornissen etc.

De vereniging F-ACT Nederland en MIND willen met deze actie geld inzamelen om zoveel mogelijk mensen met ernstige psychische aandoeningen te voorzien van (in eerste instantie) een smartphone.

Help mee: doe een donatie of kom in actie!

Kom in actie!

Haal geld op voor dit project door een ludieke actie vanuit je woonkamer te doen: loop bijvoorbeeld de marathon op je loopband, fiets de wereld over op je hometrainer, haal geld op tijdens een digitale Vrijdag-middag-borrel of doneer (een deel) van je verjaardagsgeld! Lees meer over in actie komen of klik gelijk op de button Schrijf je in op https://www.doemeemetmind.nl/evenement/digitale-verbinding-voor-iedereen

Wil je met een groep in actie komen?
Lees meer over Start een actie met een team.

Versie 6 richtlijn GGZ online

Versie 6 richtlijn GGZ online

De geestelijke gezondheidszorg heeft vandaag de zesde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona gepubliceerd op GGZ Standaarden. De herziening bestaat uit een zestal aanpassingen aan de tekst. Zo is o.a. het testbeleid buiten het ziekenhuis aangepast aan de huidige richtlijn van het RIVM. Er is een checklist toegevoegd van vragen die je stelt om te kunnen bepalen of een afspraak face-to-face kan doorgaan. Ook is de richtlijn nu voorzien van de handreiking Triage, Advance Care Planning en symptomatische behandeling bij een ernstig verloop van corona binnen de GGZ-instelling of thuis.

Infographic: ‘Digitaal of face-to-face behandelen?’

Infographic: ‘Digitaal of face-to-face behandelen?’

De richtlijn GGZ en corona adviseert dat behandelaar en patiënt samen beslissen wat het beste past. Dit kan betekenen dat de behandeling face-to-face blijft plaatsvinden of op een digitale manier doorgaat. Om samen die keus te kunnen maken is het belangrijk te weten wat dit betekent voor de behandeling. Daarvoor heeft Akwa GGZ een infographic ontwikkeld op basis van de richtlijn GGZ en corona.

Loket mentale hulp in coronacrisis

Loket mentale hulp in coronacrisis

Eén loket voor mentale gezondheid

De maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan beïnvloeden iedereen. De beperkingen in het contact, het sluiten van sportclubs, horeca en culturele instellingen, en het thuiswerken maken dat de dagen nog steeds anders zijn dan normaal. Sommige mensen worden ziek, of overlijden. De druk op de professionals in verpleeghuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen is hoog. Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus dus ook wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt. Daarom voorziet ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum  Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  één loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Oproep aan ggz-instellingen: geef meer aandacht aan naasten ivm coronacrisis

Oproep aan ggz-instellingen: geef meer aandacht aan naasten ivm coronacrisis

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft ggz instellingen opgeroepen om in verband met de coronacrisis meer aandacht te besteden aan naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek.

De familievertrouwenspersonen signaleren dat naasten zich in deze tijd meer zorgen maken, maar tegelijkertijd minder snel contact opnemen met de instellingen om de zorgverleners niet onnodig te belasten. Daarom vragen zij de instellingen de gevolgen van de crisis voor de positie van de naasten de agenda te zetten en acties te nemen om het contact met de naasten te compenseren.

Lees hier de volledige brief.

Flyer MIND: Hoe houd je het hoofd koel?

Flyer MIND: Hoe houd je het hoofd koel?

Hoe houd je het hoofd koel? MIND heeft een handige overzichtsposter ontwikkeld met vijf tips om tijdens de coronatijd het hoofd koel te houden. Je vindt ‘m hier.

Corona drijft ggz-cliënt vervroegd uit kliniek

Corona drijft ggz-cliënt vervroegd uit kliniek

Skipr, 30 maart 2020

Ggz-aanbieders ontslaan patiënten vervroegd van behandelafdelingen. De aanbieders willen zo het coronabesmettingsrisico verkleinen en capaciteit vrijspelen voor het geval besmette patiënten in quarantaine moeten. De nazorg in de thuissituatie is in tijden van corona echter precair, zeggen professionals.

Belangenvereniging MIND ontvangt signalen dat instellingen in het hele land cliënten eerder dan gepland uit de kliniek laten vertrekken. Branchevereniging GGZ Nederland zegt geen landelijke cijfers te hebben over cliënten die vanwege de coronacrisis versneld ontslag krijgen. “In het algemeen kunnen we zeggen dat cliënten nu soms eerder naar huis gaan”, aldus woordvoerder Mariska Siebring. “Een eventueel ontslag gebeurt altijd in goed overleg met de cliënt en zijn naasten. Een cliënt kan alleen met vervroegd ontslag als de behandelaar dit verantwoord vindt en in combinatie met passende, goede ambulante zorg.”

Drempel

“Door de coronacrisis is de drempel voor opname hoger en de drempel voor ontslag lager”, zegt psychiater en hoogleraar Public Mental Health Niels Mulder over de nieuwe coronawerkelijkheid in de ggz. “We vragen mensen of ze echt opgenomen willen worden of misschien nog kunnen wachten, want een opnameafdeling kent wel besmettingsrisico’s. Tegelijkertijd wordt ontslag dat al voorzien was vervroegd.”

Extra argument

“Corona is een extra argument in het afwegingskader”, stelt voorzitter Elnathan Prinsen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). “Het is voor een behandelaar legitiem om zich af te vragen waar een patiënt beter af is: op een afdeling waar het risico op besmetting met corona groter is doordat mensen zich niet goed laten instrueren of thuis waar gevaar van verwaarlozing bestaat?”
Princen benadrukt dat de deur niet zomaar achter patiënten wordt dicht getrokken. “Ik heb nergens gehoord van patiënten die naar huis gestuurd worden, terwijl zijzelf en hun naasten dachten dat het niet kon.”

Toch is MIND er niet gerust op. De belangenvereniging vraagt zich of patiënten toch niet aan hun lot worden overgelaten nu de hele samenleving door de coronacrisis ontregeld is en ook de ambulante ggz tegen allerlei restricties aankijkt.

Face tot face

Psychiater Prinsen deelt de zorgen over de ambulante ondersteuning. “Ik zie veel aanbieders die helemaal zo’n overgestapt op zorg op afstand en dat trots op social media vertellen. Prachtig natuurlijk, maar je moet bij zo’n kwetsbare groep niet rücksichtslos overstappen. Daardoor raken mensen ontregeld, terwijl zo nu ook al geen dagbesteding hebben en minder sociale contacten. Ik heb al iemand in gehad die door dit alles zo ontregeld raakte dat hij moest worden opgenomen. Dat gaat verder doorzetten naarmate de crisis langer duurt. Je moet in een ambulante setting de mogelijkheid van face to face contact open houden. Dat kan ook veilig, zolang je maar persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.” 

Lastig

“De nazorg is ingewikkelder geworden, omdat ook de ambulante teams selectief op huisbezoek gaan”, zegt Mulder. “Ze gaan naar huis, misschien wat te vroeg, in combinatie met beperktere ambulante behandeling, dus mensen moeten zich meer zelf redden. De vrees is dat dit voor sommige patiënten toch wel lastig zal zijn.”

Voorwaarden

Met het oog op dit alles hamert MIND er op om bij vervroegd ontslag duidelijke voorwaarden in acht te nemen. Overleg en communicatie met de cliënt en zijn of haar familie alsook huisarts en sociaal wijkteam staan voorop. Daarnaast moet er nadrukkelijk gekeken worden naar zaken als woonomgeving en belastbaarheid van familie en naasten. Bovendien moet er een terugvalscenario zijn in geval cliënten het thuis toch niet redden.  

Voldoende ondersteuning

GGZ Nederland noemt het positief dat instellingen intakes en behandelingen via beeldbellen doen om hun cliënten toch de nodige zorg te blijven leveren.Ook de ambulante behandeling en begeleiding gaan volgens de branchevereniging door, waar mogelijk face to face, “uiteraard onder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen”. Ggz-instellingen blijven daarnaast crisisopnames doen en dit geldt ook voor langere opnames die ambulant onvoldoende ondersteund kunnen worden.

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en vanaf heden beschikbaar op GGZ Standaarden.

Wat staat er in de richtlijn?

Enerzijds gaat de richtlijn over het omgaan met patiënten die daadwerkelijk besmet zijn of daarvan verdacht worden. Anderzijds gaat het over het aanpassen van de psychiatrische en psychologische zorg en behandeling.

Het doel van deze richtlijn is in de eerste plaats dat besmetting met het COVID-19 virus wordt voorkomen en dat daar waar besmetting aan de orde is, de noodzakelijke zorg wordt verleend. In de klinische situatie is aandacht voor het voorkomen van uitbreiding op de afdeling. Daarnaast is het doel dat de psychiatrische zorg en behandeling zoveel als mogelijk in aangepaste vorm voortgang vindt. Ook wordt er aandacht besteed aan het verantwoord inzetten van personeel en hoe om te gaan met risicogroepen of gezondheidsklachten van medewerkers of verdenking van besmetting bij een personeelslid.

Beheer richtlijn De partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn hebben gezamenlijk besloten dat de richtlijn in beheer is bij Akwa GGZ en gepubliceerd wordt op GGZ Standaarden. De richtlijn is geen vaststaand document, maar wordt aangepast op basis van voortschrijdende kennis, inzichten en ontwikkelingen. Als de richtlijn wordt aangepast delen we deze wijzigingen via berichtgeving op GGZ Standaarden en LinkedIn. Kijk voor de meest actuele versie van de richtlijn op GGZ Standaarden.

Bezoekersrichtlijn GGZ: geen algehele bezoekersstop

Bezoekersrichtlijn GGZ: geen algehele bezoekersstop

GGZ Nederland, 25 maart 2020

Een algehele bezoekersstop in de geestelijke gezondheidszorg is vooralsnog niet wenselijk. Contact met naasten is voor deze kwetsbare groep patiënten juist heel belangrijk en vormt in een aantal gevallen ook onderdeel van de behandeling. Persoonlijke aandacht van familie en naasten geeft patiënten rust in een periode dat zij daaraan extra behoefte hebben. GGZ Nederland en Valente hebben een aangepaste richtlijn opgesteld voor bezoekersbeleid in tijden van corona. Het bezoekersbeleid is afgestemd met cliënten- en familieorganisatie MIND en het RIVM.

Eén persoon per dag

Voor bezoekers geldt: maximaal één persoon per dag voor maximaal een uur, tenzij een afdeling door bepaalde omstandigheden andere keuzes maakt. Voor oudere patiënten en mensen die lichamelijk niet gezond zijn, geldt dat zij geen bezoek mogen ontvangen. De richtlijn voor bezoekers blijft maatwerk, omdat het risico per instelling, afdeling en patiëntengroep kan verschillen.