0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Elke instantie verwees naar een andere, dus gebeurde er niets

Elke instantie verwees naar een andere, dus gebeurde er niets

“Mijn volwassen zoon is psychisch verward, maar vindt niet dat hij hulp nodig heeft. Ik mag me van hem nergens mee bemoeien, maar de situatie raakt mij ook. Ik ben de stabiele factor, dus de problemen komen telkens weer bij me terug.

Toen mijn zoon medebewoners van zijn flat ging bedreigen, werd hij uit zijn woning gezet. Hij was een gevaar voor anderen. Maar omdat hij geen hulp wilde, greep niemand in. Ik ben sociaalpedagogisch hulpverlener en weet aardig de weg in de zorg. Maar zelfs ik verdwaalde in die doolhof van regels en procedures. De psychiater kon pas zorgen voor een rechterlijke machtiging en een opname als mijn zoon opnieuw werd beoordeeld door de crisisdienst. De crisisdienst kon dat alleen doen als mijn zoon zichzelf zou melden of werd gebracht door de politie. De politie verwees weer terug naar de psychiater, want die moest eerst een rechtelijke machtiging aanvragen. Zo was het cirkeltje rond en stond ik weer machteloos.

Mijn zoon is nu opgenomen, maar de procedures moeten nog wel worden aangepast. Ik zocht op internet of er een instantie is die de gang van zaken in de zorg kan aanpassen. Want zodra mijn zoon weer wordt ontslagen uit de instelling, voorzie ik opnieuw problemen. Ik kwam terecht bij het Veiligheidshuis, dat de partijen juist verbindt in de aanpak van complexe problematiek. En ik kwam terecht bij de familievertrouwenspersoon. Jammer dat ik niet eerder met haar in contact kwam. Vooral vóór de opname, toen ik vastliep in de procedures en het me niet lukte om hulp te vinden, was haar hulp erg welkom geweest: ze had me de weg kunnen wijzen. Met de familievertrouwenspersoon heb ik nog steeds contact. Ze ondersteunt me met haar kennis van het zorgnetwerk. Ze verwees me onder andere naar een bijeenkomst over verwarde personen en passende hulp in het sociaal domein. Daar ging het over oplossingen voor de toekomst. En daar werk ik graag aan mee.”

Meer ervaringen