0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt

Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt

“Mijn broer werd tegen zijn wil gesepareerd, terwijl hij vrijwillig is opgenomen in de instelling. Dat is tegen de wet: vrijwillig opgenomen cliënten moeten instemmen met hun behandeling. Ze mogen niet tegen hun wil worden gesepareerd. Ik heb daarom de familievertrouwenspersoon gevraagd me te ondersteunen bij het indienen van een klacht. Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt bij deze instelling. De familievertrouwenspersoon heeft uitgebreid met me gesproken over de klacht en de gevoelens die de separatie bij me losmaakte. We kwamen erop uit dat het verstandig is dat mijn broer contact opneemt met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). We hebben ook afgesproken dat ik een verslag van mijn ervaringen stuur naar de directie van de instelling. De familievertrouwenspersoon hielp me bij het opstellen van de brief en gaf me de contactgegevens van de pvp. En hij zal de afdelingsmanager op de hoogte brengen, zodat die maatregelen kan nemen.”

Meer ervaringen