Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wilt u een klacht indienen over de familievertrouwenspersoon?

De familievertrouwenspersoon probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunt u ontevreden zijn. Als dat zo is, horen we dat graag. Hieronder staat wat u kunt doen met klachten over de familievertrouwenspersoon.

Stap 1: Klacht bespreken met de familievertrouwenspersoon

U kunt met de familievertrouwenspersoon over uw klacht praten. De familievertrouwenspersoon is hiertoe altijd bereid. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing.

Stap 2: Klacht bespreken met de directeur van de LSFVP

U kunt uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van de familievertrouwenspersoon, de directeur van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Hiervoor kunt u contact opnemen met de LSFVP: 030 – 271 23 18.

Besluit u een formele klacht in te dienen, dan gebeurt dat schriftelijk: 

De directeur reageert zo snel mogelijk. Hij nodigt u uit voor een gesprek. Hij bespreekt uw klacht ook met de familievertrouwenspersoon. De directeur stuurt u daarna zijn schriftelijke reactie. Hij streeft ernaar dat binnen zes weken na ontvangst van de klacht te doen.

Stap 3: Klagen bij de Klachtencommissie Familievertrouwenspersonen

Komt u er met de directeur niet uit, dan kunt u uw klacht vervolgens voorleggen aan de Klachtencommissie Familievertrouwenspersonen. Klagen bij deze klachtencommissie kost u niets. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de LSFVP.

  • U stuurt een brief of e-mail aan de klachtencommissie: 

Klachtencommissie Stichting LSFVP
t.a.v. mr. L. Brand, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

 klachtencommissielsfvp@gmail.com.

  • U noemt de naam van de familievertrouwenspersoon en beschrijft waar uw klacht over gaat. De klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. 
  • De familievertrouwenspersoon krijgt een kopie van uw klacht. De familievertrouwenspersoon kan dan schriftelijk reageren. 
  • Daarna houdt de commissie een hoorzitting, waar u over uw klacht kunt vertellen. De familievertrouwenspersoon is ook aanwezig en reageert op uw verhaal. U mag iemand meenemen naar de zitting. U mag ook apart van de familievertrouwenspersoon worden gehoord.
  • De klachtencommissie toetst of de familievertrouwenspersoon zich heeft gehouden aan zijn functiebeschrijving. De klachtencommissie kan u geen schadevergoeding toekennen.
  • Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie de schriftelijke uitspraak naar u, de familievertrouwenspersoon en de LSFVP. De LSFVP geeft daarna aan of zij maatregelen neemt.

Download (pdf) het reglement van de klachtencommissie >

Hebt u vragen over deze klachtenprocedure? Neem dan contact met ons op.