Mijn dierbare heeft een zorgmachtiging of crisismaatregel

Mijn dierbare heeft een zorgmachtiging of crisismaatregel

Als uw dierbare een zorgmachtiging of crisismaatregel heeft, dan heeft u recht op persoonlijke ondersteuning van een familievertrouwenspersoon. Klik op de button ‘contact’ om te zien bij wie u terechtkunt.

Wanneer ondersteuning vragen?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken. 

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor u doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is
  • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht

Geen verwijzing nodig

Als naaste kunt u rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heeft u geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling.
Onze dienstverlening kost u niets.

U kunt een afspraak maken op een plek die u prettig vindt. Dit kan op de instelling zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij u thuis.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om u als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van de ggz instelling, van de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf.