Mijn dierbare is vrijwillig in zorg

Mijn dierbare is vrijwillig in zorg

Breburg, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis, Leviaan, Pameijer, RIBW Brabant, RIBW KAM, Zeeuwse Gronden

Is uw dierbare patiënt of bewoner van Breburg, Lentis, Leviaan, Pameijer, RIBW Brabant, RIBW KAM of Zeeuwse gronden?

Dan kunt u als naaste ondersteuning vragen van een familievertrouwenspersoon.
U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. U weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Of misschien krijgt u de juiste persoon niet te pakken, lukt het niet om hulp te krijgen voor uw naaste of wil deze geen hulp accepteren. Het kan ook zijn dat de zorg u teveel wordt.

Contact

Instelling/organisatie familievertrouwenspersoon
Breburg
Judith van Nimwegen
06 – 46 94 38 81
j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl


Els Dietvorst
06 – 15 66 76 90
e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl
GGZ Noord-Holland-Noord
Myrna Seekles
06 – 51 63 97 37
m.seekles@familievertrouwenspersonen.nl
Lentis

José van Voorthuizen
06 – 29 47 65 46
j.vanvoorthuizen@familievertrouwenspersonen.nl
Leviaan
Myrna Seekles
06 – 51 63 97 37
m.seekles@familievertrouwenspersonen.nl
Pameijer

Pim Stumpe
06 – 21 14 95 10
p.stumpe@familievertrouwenspersonen.nl
RIBW Brabant
Judith van Nimwegen
06 – 46 94 38 81
j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl
RIBW Kennemerland, Amstelland
en Meerlanden

Kathelijne Groffen
06 – 11 26 19 38
k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl
Zeeuwse Grondeny
Ina de Bruijn
06 – 53 16 65 33
i.debruijn@familievertrouwenspersonen.nl

Andere ondersteuning

Gaat het om een andere organisatie en is er geen sprake van een zorgmachtiging of crisismaatregel? Dan kunt u het beste een kijkje nemen op de website Naasten in Kracht. Ook kunt u mogelijk terecht bij uw gemeente of een steunpunt mantelzorg.

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijgt u informatie, tips, inspiratie en steun. U kunt door middel van filters de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor u van toepassing zijn. Ook vindt u hier op de hulppagina de contactgegevens van organisaties waar u terechtkunt.
Naasten in Kracht is een initiatief van verschillende cliënten- en familieorganisaties in de ggz, waaronder de stichting Familievertrouwenspersonen.

Andere organisaties

Hieronder informatie over andere organisaties en instanties waar u als naaste informatie, advies en ondersteuning kunt vinden.

Uw gemeente

De gemeente kan u en uw dierbare ondersteunen bij veel praktische zaken, zoals het aanvragen van een pgb, persoonlijke begeleiding, huishoudelijke hulp. Bij voorbeeld via het WMO-loket of een onafhankelijke cliëntondersteuner. Op de website regelhulp ziet u welke ondersteuning er in de gemeente wordt gegeven.

Steunpunten mantelzorg

Door het hele land zijn er steunpunten voor mantelzorgers. De meeste vindt u op op MantelzorgNL.

Ondersteuning bij ggz-instellingen

Kijk op de website van de instelling waar uw dierbare in behandeling is wat deze biedt voor naasten. Handige zoekwoorden zijn: familiebeleid, familieraad, klachtenfunctionaris of familie-ervaringsdeskundige.