0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Moeilijk plaatsbare patiënten in de ggz

Moeilijk plaatsbare patiënten in de ggz

Naar schatting minstens tientallen psychiatrische patiënten met een gecombineerde problematiek, zoals verslaving met schizofrenie,
of autisme met gedragsproblemen vinden in de praktijk moeilijk of niet onderdak in de zorg. Dat is althans de ervaring van de familievertrouwenspersonen in het land.

Aart van der Horst en Martha Kool schreven er een artikel over voor het Journaal Ggz en Recht.