Andere organisaties

Andere organisaties

De familievertrouwenspersoon zal u vaak verwijzen naar andere organisaties. Voor specialistische informatie over psychiatrische of verslavingsproblemen bijvoorbeeld. Voor lotgenotencontact. Of voor praktische hulp bij de zorg voor de cliënt. Hieronder vindt u een overzicht van organisaties die u kunnen ondersteunen.

De ggz-instelling is er om u te helpen!

U kunt als familie of naaste ondersteuning en begeleiding krijgen van de ggz-instelling waar de cliënt in behandeling is. Ook kan de instelling u ondersteunen met voorlichting en lotgenotencontact. De kosten kan de instelling vaak declareren. Informatie daarover kunt u vragen aan de behandelaar.

Lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid

Familie- en patiëntenorganisaties  organiseren lotgenotencontact en voorlichting. De vrijwilligers van deze organisaties hebben ervaring met de ggz. Ze kunnen u veel vertellen over psychiatrische en verslavingsproblemen en over de behandeling. De meeste zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een familie- of cliëntenorganisatie.

De familieraad komt op voor uw belangen

De familieraad van de ggz-instelling is goed op de hoogte van het familiebeleid van de instelling en kan u ondersteunen met advies. Ook kunt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het welzijn van cliënten en hun familie en naasten.

Organisaties voor juridisch advies

Hebt u vragen over wet- en regelgeving? Bent u op zoek naar advies over de rechtspositie van uzelf of de cliënt? Dan kunt u terecht bij de helpdesk of het juridisch loket van enkele organisaties.

Hulp bij de zorg voor uw naaste

Er komt als mantelzorger veel op u af. In veel gevallen kunt u daar hulp bij krijgen. Bijvoorbeeld huishoudelijk hulp, dagbesteding of een maaltijdvoorziening. Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunnen ze u vertellen wat de mogelijkheden zijn.