0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Onderstaande vragen zijn eerder gesteld aan de advies- en hulplijn. Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

Hoe staat het met mijn privacy?

De familievertrouwenspersoon met wie u uw vragen bespreekt, neemt uw gegevens op. Als vervanging nodig is, geeft de familievertrouwenspersoon een collega toestemming om uw hulpvraag over te nemen. Deze vervanger zal altijd uw toestemming vragen om uw gegevens is te zien. Uw gegevens worden na vijf jaar vernietigd. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Het zorgen voor mijn partner valt mij zwaar. Waar kan ik hulp krijgen?

De zorg voor iemand met psychiatrische of verslavingsproblemen vraagt veel van u. Er zijn verschillende mogelijkheden om daar hulp bij te krijgen:

  • bijeenkomsten met informatie over psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling daarvan
  • cursussen met tips over het omgaan met de cliënt en de psychiatrische of verslavingsproblemen
  • lotgenotengroepen
  • mantelorganisaties.

De familievertrouwenspersoon kan u hier meer informatie over geven. U bepaalt zelf of het iets voor u is.

Kan ik met de behandelaar van mijn vriend spreken?

Dat kan als uw vriend daar geen bezwaar tegen heeft. De familievertrouwenspersoon kan u helpen om contact te leggen met de behandelaar. Ook kan hij u bijstaan tijdens het gesprek.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de manier waarop de instelling mij bejegent?

U kunt dit het best bespreken met de hulpverlener of behandelaar over wie u ontevreden bent. Komt u er samen niet uit, dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen.

Mijn vader is opgenomen. Word ik betrokken bij zijn behandeling?

Dat gebeurt alleen als uw vader daar toestemming voor geeft. De familievertrouwenspersoon kan u meer vertellen over het familiebeleid en de regels van de instelling. Hij kan u ook helpen om contact te leggen met de behandelaar.

De psychiatrische stoornis van mijn zoon vraagt veel van mij. Kan ik daar hulp bij krijgen?

Veel instellingen organiseren cursussen en bijeenkomsten voor familieleden en naasten van cliënten. Daar krijgt u informatie over het psychiatrische probleem of de verslaving en over de behandeling. Bovendien krijgt u tips voor het omgaan met iemand met een psychiatrische of verslavingsproblemen. Er zijn ook landelijke organisaties waar u terecht kunt voor informatie of een steuntje in de rug. De familievertrouwenspersoon kan u daar meer over vertellen.

Mijn vrouw is opgenomen. Kan ik daar eens met iemand over praten?

Ja, dat kan. U kunt praten met uw huisarts of met de hulpverleners van uw vrouw. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een familievertrouwenspersoon bij u in de buurt. Verder zijn er verschillende lotgenotengroepen voor familie en naasten van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. De familievertrouwenspersoon kan u daar informatie over geven.

Mijn zus wil me niets vertellen over haar behandeling. Wie wel?

Hulpverleners en behandelaren moeten zich houden aan de regels voor privacy. Zij mogen u niets vertellen over de behandeling van uw zus, als uw zus dat niet wil. Dat is voor u als familielid of naastbetrokkene niet gemakkelijk. U kunt uw zorgen bespreken met de behandelaar en hem vragen wat u kunt doen. U kunt ook advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.