0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Onderstaande vragen zijn eerder gesteld aan de advies- en hulplijn. Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

De zorg voor iemand met psychiatrische of verslavingsproblemen vraagt veel van u. Er zijn verschillende mogelijkheden om daar hulp bij te krijgen:

  • bijeenkomsten met informatie over psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling daarvan
  • cursussen met tips over het omgaan met de cliënt en de psychiatrische of verslavingsproblemen
  • lotgenotengroepen
  • mantelzorgorganisaties.

De familievertrouwenspersoon kan u hier meer informatie over geven. U bepaalt zelf of het iets voor u is.

U kunt dit het best bespreken met de hulpverlener of behandelaar over wie u ontevreden bent. Komt u er samen niet uit, dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen.

Dat gebeurt alleen als uw vader daar toestemming voor geeft. De familievertrouwenspersoon kan u meer vertellen over het familiebeleid en de regels van de instelling. Hij kan u ook helpen om contact te leggen met de behandelaar.

Veel instellingen organiseren cursussen en bijeenkomsten voor familieleden en naasten van cliënten. Daar krijgt u informatie over het psychiatrische probleem of de verslaving en over de behandeling. Bovendien krijgt u tips voor het omgaan met iemand met een psychiatrische of verslavingsproblemen. Er zijn ook landelijke organisaties waar u terecht kunt voor informatie of een steuntje in de rug. De familievertrouwenspersoon kan u daar meer over vertellen.

Ja, dat kan. U kunt praten met uw huisarts of met de hulpverleners van uw vrouw. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een familievertrouwenspersoon bij u in de buurt. Verder zijn er verschillende lotgenotengroepen voor familie en naasten van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. De familievertrouwenspersoon kan u daar informatie over geven.

Hulpverleners en behandelaren moeten zich houden aan de regels voor privacy. Zij mogen u niets vertellen over de behandeling van uw zus, als uw zus dat niet wil. Dat is voor u als familielid of naastbetrokkene niet gemakkelijk. U kunt uw zorgen bespreken met de behandelaar en hem vragen wat u kunt doen. U kunt ook advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon met wie u uw vragen bespreekt, neemt uw gegevens op. Als vervanging nodig is, geeft de familievertrouwenspersoon een collega toestemming om uw hulpvraag over te nemen. Deze vervanger zal altijd uw toestemming vragen om uw gegevens is te zien. Uw gegevens worden na vijf jaar vernietigd. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.