De crisismaatregel

De crisismaatregel

In noodsituaties kan er een crisismaatregel worden opgelegd door de burgemeester. Voorwaarden zijn:

•            Er is sprake van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel

•            Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van een psychische stoornis

•            Dit kan met de crisismaatregel worden weggenomen

•            Wachten op een zorgmachtiging is niet  verantwoord

Een crisismaatregel duurt drie dagen en kan onder voorwaarden met nog eens drie dagen worden verlengd. Via het openbaar ministerie en de rechter kan daar nog een verlenging van 2x drie weken bijkomen.

Als hulpverleners verwachten dat er een crisismachtiging afgegeven gaat worden, dan mogen zij, als daar aanleiding voor bestaat, al eerder bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen, zoals insluiting in een beveiligde kamer.

De patiënt en zijn of haar vertegenwoordiger krijgen van de gemeente bericht als er een crisismaatregel is afgegeven.