De wet verplichte ggz

Waar gaat het om?

De wet is bedoeld om de zorg aan te laten sluiten bij iemands persoonlijke situatie. Voor elke patiënt wordt een op maat gemaakte crisismaatregel of zorgmachtiging opgesteld. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met zijn of haar eigen wensen en voorkeuren.

Het is daarnaast de bedoeling dat gedwongen opname zo mogelijk wordt voorkomen. Daarom kan verplichte zorg ook ambulant of buiten de instelling worden gegeven.

Niet alleen de patiënt, maar ook de directe omgeving wordt meer betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verplichte zorg. De wet zegt dit zo:

bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging worden de familie, de directe naasten van betrokkene en de huisarts zoveel mogelijk betrokken.”

Wat betekent dit voor u?

De wet geeft u als naaste meer ruimte voor inbreng. U speelt immers een belangrijke rol in het leven van de patiënt en bent waarschijnlijk goed op de hoogte van zijn of haar situatie en behoeften. U kunt nu bijvoorbeeld zelf bij een gemeentelijk meldpunt aangeven dat er verplichte zorg nodig is. Ook krijgt u, als voor de zorg essentiële naaste, de mogelijkheid om over de zorg mee te denken en om aan te geven welke rol u zelf wilt en kunt spelen.

Voor u is de situatie vaak niet makkelijk. Verplichte zorg is een ingrijpend middel. Het kan de relatie flink onder druk zetten. Daarnaast kan het omgaan met en zorgen voor iemand in deze situatie zeer zwaar zijn. En dan krijgt u ook nog eens te maken met verschillende hulpverleners en instanties. Daarom heeft u als naaste het recht om hulp te vragen aan een familievertrouwenspersoon.

Wat doet de familievertrouwenspersoon?

Als verplichte zorg aan de orde is, kunt u bij de familievertrouwenspersoon terecht voor:

  • Informatie over de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de crisismaatregel en zorgmachtiging
  • Algemene informatie en advies over hoe je als naaste om kunt gaan met situaties waarin mogelijk verplichte behandeling moet worden ingezet
  • Ondersteuning bij uw inbreng in een plan van aanpak van de patiënt
  • Ondersteuning bij het formuleren van uw visie op het zorgplan
  • Informatie over mogelijke klachtenprocedures en ondersteuning daarbij

Bekijk hieronder de video