Zelf informatie zoeken

Zelf informatie zoeken

Op het internet is veel informatie te vinden over de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder vindt u een lijst met links naar websites die interessant voor u kunnen zijn.

Kent u een organisatie of website die belangrijk is voor u als familie of naastbetrokkene van een cliënt in de ggz? Mail het ons, dan kunnen we die link ook opnemen.

Voor naasten met vragen over psychiatrische of verslavingsproblemen hebben wij samen met een aantal familieorganisaties een speciale site gemaakt: Naasten in Kracht. Hier vindt u algemene informatie over de meeste aandoeningen, tips en ervaringen van andere naasten. De website is gemaakt op basis van de ervaringen van naasten zelf.

Familiebeleid

platformggz.nl/lpggz/kamer_familieraden – De Kamer Familieraden in de ggz (voorheen de Stichting Landelijke Koepel Familieraden, SLKP) geeft informatie over familieraden en familiebeleid. U kunt er ook terecht voor hulp bij het oprichten van een nieuwe familieraad in een ggz-instelling.

platformggz.nl – Het Landelijk Platform GGz is een koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Op de website vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen in de ggz. Er is een aparte pagina over het thema familiebeleid.

Mantelzorg en vrijwilligers

Websites van mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties wijzen u de weg naar hulp bij de zorg voor uw naaste.

mezzo.nl – Mezzo geeft informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. Op de website vindt u informatie over praktische zaken. Bijvoorbeeld regelingen en geldzaken, of hoe u zorg en werk combineert.

mantelzorg.info – Het Centrum Mantelzorg is er om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. Via de website kunt u hulp krijgen bij het regelen van allerlei praktische zaken. Ook is het mogelijk om de zorg tijdelijke over te dragen aan een zorgvrijwilliger.

expertisecentrummantelzorg.nl – Het Expertisecentrum Mantelzorg is een kenniscentrum. Het richt zich niet op mantelzorgers zelf, maar op partijen die mantelzorgondersteuning bieden, zoals overheden, zorg- en welzijnssector, financiers, opleidingen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties.

zorgverzekering.org – Op deze website van het Zorgverzekering Informatie Centrum vindt u een kennisdossier met informatie over de wettelijke regelingen en vergoedingen voor mantelzorgers. Andere kennisdossiers zijn o.a. de Wmo en het persoonsgebonden budget (pgb). U kunt ook opzoeken welke zorgverzekering wat dekt.

Wet- en regelgeving

Op deze websites vindt u uitleg over de wet en de rechtspositie van cliënten, familie en naasten.

dwangindezorg.nl – Bij dit informatiepunt van de rijksoverheid vindt u veel informatie, ook als er geen sprake is van gedwongen opname of dwangbehandeling. U vindt er informatie over wetten en rechten, uitleg van procedures en praktijkvoorbeelden. De website heeft een apart gedeelte met vragen van familie en naasten.

juridischloket.nl – Geeft gratis antwoord op juridische vragen.

goedvertegenwoordigd.nl – Een website met informatie over familievertegenwoordiging en verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging, zoals volmacht, mentorschap, curatele en bewindvoering. Er zijn aparte pagina’s over vertegenwoordiging van mensen met psychiatrische problematiek, dementie of een verstandelijke beperking.

meldjezorg.nl – Bij dit meldpunt van het Landelijk Platform GGz kunt u uw ervaringen met de zorg kwijt. U kunt er ook terecht met juridische vragen over uw rechten, de eigen bijdrage of wachtlijsten.

pvp.nl – De Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersoon) ondersteunt cliënten in de ggz bij het realiseren van hun rechten. U kunt de helpdesk bellen of mailen met vragen over de rechtspositie van de cliënt.

rijksoverheid.nl – Op deze website vindt u informatie over wetten en regelingen. U kunt zoeken op onderwerp, bijvoorbeeld ‘geestelijke gezondheidszorg’.

trimbos.nl – Het Trimbosinstituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid en verslaving. De website geeft u informatie over de projecten van het Trimbos en de nieuwste kennis en ontwikkelingen.

zorgverzekering.org – Op deze website van het Zorgverzekering Informatie Centrum vindt u informatie over wettelijke regelingen en vergoedingen in het kader van zorgverlof, de Wmo en het persoonsgebonden budget (pgb).