0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

Nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

AkwaGGZ, 25 juni 2021

Vanaf 26 juni gaan nieuwe versoepelingen in en dat betekent ook wijzigingen voor de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona volgt de regels en voorschriften van de overheid en geeft het volgende advies ten aanzien van de maatregelen om te voorkomen dat je besmet wordt met corona:

  • De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven totdat de overheid ook deze regel wijzigt.
  • De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.
  • Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.

Je vindt deze informatie in de paragraaf Voorkomen van besmetting. Let op: deze adviezen gaan in per 26 juni.