0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Nu ik het gedrag van mijn dochter beter begrijp, raakt het me ook minder

Het ging al langer niet goed met mijn dochter Hilde, maar nadat mijn vrouw overleed ging het snel achteruit. Achteraf bleek dat Hilde een depressie had en een eetstoornis. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Ik ging ervan uit dat ze rouwde om haar moeder en overspoelde haar met goedbedoelde tips en adviezen. Hoe meer Hilde zich terugtrok, hoe harder ik probeerde om haar de deur uit te krijgen. Naar vriendinnen, naar cursussen, naar de discotheek. Ik heb haar zelfs op vakantie naar Salou gestuurd. Het werkte allemaal averechts.

De huisarts bracht me in contact met de familievertrouwenspersoon in onze regio en die stelde een cursus ‘omgaan met’ voor. Omdat Hilde niet in behandeling was, kon ik eigenlijk niet deelnemen, maar de familievertrouwenspersoon heeft toch een match kunnen maken en uiteindelijk heeft de gemeente de cursus betaald. Zo’n cursus kan ik iedereen aanraden. Ik ontmoette er mensen die in dezelfde situatie zitten en leerde hoe ik het beste kan omgaan met de psychiatrische problemen van mijn dochter. Nu ik meer begrijp van haar gedrag, raakt het me ook minder. Hilde is nu in behandeling bij een psycholoog en ik heb het gevoel dat ik haar herstel niet meer goedbedoeld tegenwerk, maar er echt aan mééwerk.

Meer ervaringen