0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Historie

Historie

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) bestaat sinds 2011. Inmiddels werken onze familievertrouwenspersonen via de LSFVP in meer dan honderd ggz-instellingen. 

Familieorganisaties

De familieorganisaties in de ggz pleiten al sinds de jaren ’80 voor meer aandacht, begrip en zorg voor familie en naasten van cliënten. GGz Noord Holland Noord is in 2003 de eerste instelling met een familievertrouwenspersoon.

Motie Joldersma

In 2007 neemt de Tweede Kamer de motie Joldersma aan. De motie roept op om in elke ggz-instelling een familievertrouwenspersoon beschikbaar te stellen.

Een onafhankelijke stichting

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is opgericht op initiatief van:

  • het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg
  • het Landelijk Overleg van Familievertrouwenspersonen (LOF)
  • de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (Stichting PVP)

De LSFVP maakt het voor familievertrouwenspersonen mogelijk om te werken vanuit een onafhankelijke positie. Daarnaast zorgt de LSFVP voor verdere professionalisering van de functie.

Ondersteuning Familievertrouwenspersonen een wettelijk recht

Met ingang van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in 2020, hebben naasten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg recht op ondersteuning door een familievertrouwenspersoon.