Klachten

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of klachten hebt over de familievertrouwenspersoon. U kunt dit uiteraard bespreken met de familievertrouwenspersoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw kritiek of klacht voorleggen aan de directeur-bestuurder van de LSFVP. Hiervoor kunt u contact opnemen met de LSFVP: 030 – 271 23 18 of via info@familievertrouwenspersonen.nl.

Als de klacht hiermee niet is verholpen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie Familievertrouwenspersonen. In onze klachtenprocedure leest u precies hoe dit in zijn werk gaat. Bekijk de klachtenprocedure van de LSFVP

De familievertrouwenspersoon en uw privacy

De LSFVP houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke gegevens wij van u bewaren en hoe we die verwerken, leest u in onze privacyverklaring. De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf. Als vervanging nodig is, geeft de familievertrouwenspersoon een collega toestemming om uw hulpvraag over te nemen. Deze vervanger zal altijd uw toestemming vragen om uw gegevens is te zien. Dossiers blijven vijf jaar bewaard, daarna worden uw gegevens vernietigd. In bijzondere situaties kan een leidinggevende toegang hebben tot een dossier, bijvoorbeeld wanneer er een klacht is over de familievertrouwenspersoon. Een aantal administratiegegevens wordt door de LSFVP verwerkt in tabellen. De familievertrouwenspersoon levert deze gegevens anoniem aan. Download ons privacyreglement

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of vernietigen?

U kunt uw familievertrouwenspersoon vragen om:

  • u een afschrift van uw gegevens te geven
  • wijzigingen aan te brengen in uw gegevens
  • al uw gegevens te vernietigen.

U kunt uw verzoek ook per e-mail of per brief sturen aan het landelijk bureau van de LSFVP. Binnen vier weken ontvangt u een schriftelijk antwoord. Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw gegevens, geef dan aan wat u gewijzigd wilt hebben.