Organisatie

Organisatie

Landelijk bureau

Ons landelijk bureau ondersteunt de familievertrouwenspersonen op het gebied van administratie, opleiding en communicatie. Het stuurt de familievertrouwenspersonen aan, organiseert overlegbijeenkomsten en organiseert een opleidingsprogramma. Ook onderhoudt het bureau contacten met ggz-instellingen, zorgorganisaties en de politiek. Ons landelijk bureau is gevestigd te Utrecht:

  • Gert Boeve, directeur-bestuurder a.i.
  • Nathalie Koeman, manager bedrijfsvoering, personeel & organisatie en bestuurssecretaris
  • Banaz Barzandji, administratief medewerker
  • Anneke Huson, stafmedeweker beleid, ICT en communicatie
  • Teus Polman, controller

Raad van toezicht

  • Rob Laane, voorzitter
  • Puck Fillekes, algemeen lid
  • Jan Overweg. algemeen lid
  • Fred Steenwinkel, algemeen lid
  • Maaike Zweep-de Haan, algemeen lid

ANBI

De stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscale gegevens

Fiscaal nummer/RSIN 822732178

BTW-nummer NL822732178B01

Beloningsbeleid

De vergoeding voor de raad van toezicht bedraagt € 1.500 per jaar voor de voorzitter en de leden. Zij ontvangen geen vergoeding voor telefoon, reiskosten, porto en dergelijke. Het salaris van de directeur-bestuurder voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semipublieke sector (WNT) en de Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) uit de cao GGZ. Ook het salaris van de medewerkers van de stichting is conform de cao GGZ.

Jaarrekening

Als financiële verantwoording kunt u ons jaarverslag 2022 raadplegen.