0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Organisatie

Organisatie

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft bijna dertig betrokken medewerkers. Hebt u vragen over onze organisatie? Wilt u praten met een familievertrouwenspersoon? Bel of mail ons dan. Wij staan u graag te woord. Contact

Landelijk bureau van de LSFVP

Ons landelijk bureau ondersteunt de familievertrouwenspersonen op het gebied van administratie, opleiding en communicatie. Het stuurt de familievertrouwenspersonen aan, organiseert overlegbijeenkomsten en organiseert een opleidingsprogramma. Ook onderhoudt het bureau contacten met ggz-instellingen, zorgorganisaties en de politiek. Ons landelijk bureau is gevestigd in Utrecht:

  • Rob Jongejans, directeur-bestuurder
  • Nathalie Koeman, bestuurssecretaris, manager bureau en bedrijfsvoering
  • Banaz Barzandji, administratief medewerker
  • Martha Kool, jurist
  • Anneke Huson, communicatie en ICT
  • Ellen de Leijer, stafmedewerker
  • Teus Polman, controller

Raad van toezicht

  • Dick de Lange, voorzitter (voorzitter familieraad Rivierduinen)
  • Rob Laane, penningmeester (senior inkoper a.s.r. verzekeringen)
  • Peter Glasbeek, algemeen lid (wethouder Oegstgeest)

ANBI

De LSFVP is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscale gegevens

Fiscaal nummer/RSIN 822732178

BTW-nummer NL822732178B01

Beloningsbeleid

De vergoeding voor de raad van toezicht bedraagt € 1.500 per jaar voor de voorzitter en de leden. Zij ontvangen geen vergoeding voor telefoon, reiskosten, porto en dergelijke. Het salaris van de directeur-bestuurder voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semipublieke sector (WNT) en de Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) uit de cao GGZ. Ook het salaris van de medewerkers van de stichting is conform de cao GGZ.

De verantwoording voor de WNT kunt U in de jaarrekening 2019 aantreffen. Klik hier voor de verantwoording voor de WNT over 2018.

Jaarrekening

Als financiële verantwoording kunt u onze jaarrekening 2019 raadplegen.