0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Organisatie

Organisatie

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft bijna dertig betrokken medewerkers. Hebt u vragen over onze organisatie? Wilt u praten met een familievertrouwenspersoon? Bel of mail ons dan. Wij staan u graag te woord. Contact

Landelijk bureau van de LSFVP

Ons landelijk bureau ondersteunt de familievertrouwenspersonen op het gebied van administratie, opleiding en communicatie. Het stuurt de familievertrouwenspersonen aan, organiseert overlegbijeenkomsten en organiseert een opleidingsprogramma. Ook onderhoudt het bureau contacten met ggz-instellingen, zorgorganisaties en de politiek. Ons landelijk bureau is gevestigd in Utrecht:

 • Rob Jongejans, directeur-bestuurder
 • Nathalie Koeman, bureaumanager / bedrijfsvoering
 • Banaz Barzandji, administratief medewerker
 • Aart van der Horst, jurist
 • Anneke Huson, communicatieadviseur
 • Ellen de Leijer, stafmedewerker
 • Teus Polman, controller

Raad van toezicht

 • Dick de Lange, voorzitter (voorzitter familieraad Rivierduinen)
 • Veronique Esman-Peters, vice-voorzitter (directeur GGZ Nederland)
 • Rob Laane, penningmeester (senior inkoper a.s.r. verzekeringen)
 • Peter Glasbeek, algemeen lid (wethouder Oegstgeest)

ANBI

De LSFVP is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscale gegevens

Fiscaal nummer/RSIN 822732178

BTW-nummer NL822732178B01

Beloningsbeleid

De vergoeding voor de raad van bestuur bedraagt € 1.500 per jaar voor de voorzitter en € 750 per jaar voor de leden. Zij ontvangen geen vergoeding voor telefoon, reiskosten, porto en dergelijke. Het salaris van de directeur voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semipublieke sector (WNT) en de Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) uit de cao GGZ. Ook het salaris van de medewerkers van de stichting is conform de cao GGZ.

Financiële verantwoording

In 2018 bedroegen de baten (inkomsten) van de stichting € 1.772.702. Deze inkomsten komen uit de instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, de projectsubsidie Sociaal Domein en de bijdrage door de ggz-instellingen waar fvp’en van de LSFVP werken. De lasten (uitgaven) bedragen €1.770.017. Het jaarresultaat is hierdoor € 2.685 positief. Dit bedrag verrekent de stichting met toestemming van het Ministerie van VWS met de egalisatiereserve tot het maximum van 10% van de instellingssubsidie. Het overige zal worden terugbetaald. Aan personeelskosten is € 1.464.852 betaald, circa 83% van de totale uitgaven van de stichting.