Over  verplichte ggz

Over verplichte ggz

Het kan nodig zijn om iemand tijdelijk verplicht te behandelen. In Nederland bestaan daarvoor binnen de reguliere psychiatrie de Crisismaatregel en de Zorgmachtiging. Een gedwongen behandeling of opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Verplichte zorg is dan ook aan veel regels gebonden. Deze zijn vastgelegd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).