Personen met onbegrepen gedrag: leren van casussen

Personen met onbegrepen gedrag: leren van casussen

De Friese leernetwerken ontwikkelde een methode voor professionals om beter samen te werken bij personen met verward, of liever gezegd: onbegrepen gedrag.
Het betreft een zelflerend kader voor professionals, onder begeleiding van deskundige procesbegeleiders. Hoe deze werken en waarom deze aanpak werkt, wordt hier beschreven. De kern van de aanpak bestaat uit een barmhartige mensvisie, het leerperspectief van Communities of Practice (CoP’s)1 en werkwijzen uit design thinking. De procesbegeleiders helpen de groep om op een andere manier naar de persoon met onbegrepen gedrag te kijken evenals naar de interactie met zijn omgeving en door elkaars mogelijkheden te benutten, andere oplossingen te vinden.
Vanuit de stichting Familievertrouwenspersonen heeft Jettie Zijlstra bijgedragen.

Hieronder kun je de brochure gratis downloaden.