0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Voor professionals

Voor professionals

Patiënten zijn bij hun behandeling en herstel gebaat bij een optimale betrokkenheid van familie en naasten. Optimaal wil zeggen op maat, rekening houdend met de wensen en de draagkracht van patiënten en naasten.

Soms zijn familieleden teleurgesteld in wat er mogelijk is voor de patiënt. Ze voelen zich niet begrepen of slecht bejegend. Ze maken zich zorgen over hoe slecht het gaat met de patiënt. Of ze klagen over de zorg, en de relatie met het behandelend team dreigt verstoord te raken. Dan kan een familievertrouwenspersoon uitkomst bieden.

De patiënt is er het meest bij gebaat als de drie partijen in de triade hun rol goed vervullen

Dat is een van de uitkomsten van de conferentie van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, waar ggz-professionals, beleidsmakers en familievertrouwenspersonen spraken over de rol en de positie van de familievertrouwenspersoon in de ggz.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten van ggz-cliënten in hun contact met de zorg. Is het contact verstoord, dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen.
Meer over de familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenswerk in uw instelling

Familievertrouwenswerk geeft vorm aan het familiebeleid van uw instelling. Het geeft u zicht op de knelpunten in de zorg vanuit familieperspectief. Volgens de Wet verplichte ggz, bent u wettelijk verplicht om een onafhankelijke familievertrouwenspersoon aan te bieden.

Samenwerken?

Alle ggz-instellingen kunnen een onafhankelijke familievertrouwenspersoon aanbieden via een overeenkomst met de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Wij plaatsen dan een familievertrouwenspersoon op locatie in de instelling.
Meer over samenwerken