Ambulantisering

Ambulantisering

De overheid en zorgorganisaties zetten de afgelopen jaren koers naar zorg buiten de ggz-instelling. Wij bieden vertrouwenswerk aan alle familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Ongeacht waar de cliënt behandeld wordt.

We onderschrijven het belang van behandeling zonder opname waar mogelijk, en stemmen ons aanbod daarop af. Dat betekent dat we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zorgaanbieders, zoals ambulante teams en gemeentelijke organisaties. Ook in deze nieuwe organisaties kunt u een beroep op ons doen.
Meer over samenwerken

Ambulante teams en de familievertrouwenspersoon

Steeds meer ambulante teams schakelen een familievertrouwenspersoon in. Ambulante teams zijn beter toegerust om contact te leggen met familie en naasten. Behandelaars en begeleiders zijn goed bereikbaar en er is veel deskundigheid beschikbaar. Dat betekent dat het aantal medewerkers rondom de cliënt toeneemt en daarmee ook de kans op misverstanden.  

José Manshanden, themadirecteur Sociaal gemeente Utrecht:

‘Ik zie een belangrijke rol voor de familievertrouwenspersoon in de ambulantisering: bemiddelen als het niet goed gaat.’

Ondersteunen ggz-mantelzorgers

Het is voor familie en naastbetrokkenen vaak een extra belasting om opnieuw de zorg te hebben voor een cliënt die eerder in een beschutte omgeving werd verzorgd. De familievertrouwenspersoon beantwoordt vragen over de nieuwe ambulante aanpak en kan bemiddelen bij klachten, bijvoorbeeld over de beperkte mogelijkheden tot opname in een ziekenhuis. 

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland:

‘Voorkom dat er misverstand of onbegrip ontstaat over de behandeling.’