Familie in de ggz

Familie in de ggz

Het betrekken van familie en naasten draagt bij aan het resultaat van de behandeling en het herstel van de patiënt. De familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten op verzoek bij hun contact met de ggz. Dat verheldert de communicatie en voorkomt conflicten. In de nieuwe wetgeving wordt de familievertrouwenspersoon een wettelijk recht. 

Roxanne Vernimmen

Geef familie meer stem in de behandeling’

Waarom familievertrouwenswerk?

In verschillende studies is aangetoond dat de betrokkenheid van familie en naasten bijdraagt aan het resultaat van de behandeling. Steeds meer instellingen ontwikkelen daarom familiebeleid. Familiebeleid beschrijft hoe de instelling familie en naasten betrekt bij de behandeling van de patiënt. De familievertrouwenspersoon kan daarin een onmisbare schakel zijn. Bijvoorbeeld als het contact verstoord is. Of als familieleden of naasten zelf hulp nodig hebben. 

Meer over familiebeleid

Kees van Aart, directeur GGz Breburg: 

‘De familievertrouwenspersoon: een wegwijzer, een bruggenbouwer.’

Wettelijk recht

Familie en naasten hebben met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg recht op advies en ondersteuning van een onafhankelijke familievertrouwenspersoon.

Meer over de Wet verplichte ggz

Samenwerken?

Ons vertrouwenswerk is onafhankelijk, deskundig en goed bereikbaar. We brengen het familieperspectief op professionele wijze onder de aandacht van de instelling. En we werken doorlopend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Meer over samenwerking