Familievertrouwenswerk

Familievertrouwenswerk

Verloopt het contact met familie en naasten moeizaam of dreigt het contact verstoord te raken? Dan kunt u ze voor informatie, advies en ondersteuning verwijzen naar de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon luistert naar hun kant van het verhaal en begeleidt het contact met de hulpverlening. Dat kan conflicten oplossen en voorkomen.

Het psychiatrische probleem of de verslaving van een dierbare is moeilijk te accepteren en heeft ingrijpende gevolgen. De behandeling kan lang duren en soms is er sprake van chronische of terugkerende klachten. In dit proces kunnen familie en naasten zich teleurgesteld of boos voelen. Over het resultaat van de behandeling, het gebrek aan informatie of de bejegening door hulpverleners.

Van professionals vraagt dit veel begrip en deskundigheid. Om steun te kunnen geven, tips en adviezen, begeleiding en concrete hulp. Maar soms is dat ontoereikend, is er verschil van inzicht of verloopt het contact stroef. Dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen.

Jacobine Geel van GGZ Nederland: 

‘Goede ondersteuning van ggz-mantelzorgers van steeds groter belang’

Wat is een familievertrouwenspersoon?

Een familievertrouwenspersoon is een vertrouwenspersoon voor familie en naasten van cliënten in de ggz. De familievertrouwenspersoon is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en daardoor onafhankelijk van de instelling. De familievertrouwenspersoon heeft een hbo-opleiding en meerdere jaren ervaring als professional in de ggz. De stichting detacheert op verzoek van de ggz-instelling een familievertrouwenspersoon op locatie in de instelling.

Naar samenwerking met de LSFVP

Wat doet een familievertrouwenspersoon?

De familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in hun contact met de hulpverlener, behandelaar of instelling. De ondersteuning bestaat uit:

  • gesprekken over de ervaringen van familie en naasten met de ggz
  • algemene voorlichting over psychische en verslavingsproblemen en de behandelmogelijkheden
  • Informatie over organisaties die ondersteuning kunnen bieden
  • bemiddeling tussen familie of naasten en de medewerkers van de ggz-instelling
  • ondersteuning bij een klachtenprocedure