Info voor meldpunten

Info voor meldpunten

Naasten hebben recht op ondersteuning

Familievertrouwenspersonen ondersteunen familieleden en andere naasten van mensen met psychische problemen. Naasten hebben wettelijk het recht op hun ondersteuning bij verplichte zorg. Familievertrouwenspersonen zijn gespecialiseerde ggz-professionals in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Zij zijn onafhankelijk van zorgaanbieders, werken regionaal en zijn goed op de hoogte van de plaatselijke sociale kaart.

Situatie naasten vaak nijpend

De familievertrouwenspersonen geven naasten informatie, advies en ondersteuning. Ook bij klachtenprocedures.. Daar hebben naasten veel behoefte aan. Als zij contact opnemen met het meldpunt, is de situatie voor hen vaak onhoudbaar geworden.

Rol van naasten belangrijker

Daarnaast hebben naasten behoefte aan informatie over het proces van de Wvggz en aan ondersteuning bij hun eigen rol bij verplichte zorg. Met de Wvggz is die rol namelijk belangrijker geworden. Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een (voortgezette) crisismaatregel of zorgmachtiging worden de familie en de directe naasten zoveel mogelijk betrokken. De Wvggz regelt ook dat naasten zelf een melding kunnen doen. Dit is voor hen een goede ontwikkeling, maar voor de meeste mensen is het daarnaast ook ingewikkeld en belastend. Voor naasten is het daarom belangrijk dat zij zo snel mogelijk worden gewezen op de mogelijkheid van ondersteuning door een familievertrouwenspersoon.

Factsheet voor medewerkers meldpunten

Brochure voor naasten

Tekstsuggestie voor op uw website

‘<kop> Informatie, advies en ondersteuning voor ouders, partners en andere familie en naasten

Heeft u als naaste te maken met de Wet verplichte ggz? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? En heeft u vragen of zoekt u steun?

Neem contact op met een familievertrouwenspersoon: WWW.FAMILIEVERTROUWENSPERSONEN.NL 

Of bel 0900 333 2222 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00u)’

Presentatie?

Graag komen wij een presentatie geven over ons werk in verband met de Wvggz.

Meer informatie: a.huson@familievertrouwenspersonen.nl