Kwaliteitsprogramma

Kwaliteitsprogramma

We werken doorlopend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ons kwaliteitsprogramma omvat een gedragscode, een klachtenprocedure en een nascholingsaanbod. 

Gedragscode

Wij hanteren een gedragscode.

Klachtenprocedure

Klachten over het handelen van de familievertrouwenspersoon in uw instelling kunt u uiteraard bespreken met de vertrouwenspersoon in kwestie. Geeft die naar uw mening onvoldoende gehoor aan de klacht, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen of met de onafhankelijke Klachtencommissie Familievertrouwenspersonen. In onze klachtenprocedure leest u hoe dit in zijn werk gaat. Naar de klachtenprocedure.

Nascholing

We houden de kwaliteit van het vertrouwenswerk op peil door nascholing. Daarin besteden we aandacht aan:

  • actuele juridische kennis
  • communicatievaardigheden
  • kennis van de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg
  • intervisie en casuïstiek.