Samenwerken

Samenwerken

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen verzorgt onafhankelijk familievertrouwenswerk, in opdracht van en met financiële steun van het ministerie van VWS. Wij plaatsen familievertrouwenspersonen in ggz-instellingen door het hele land. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.

Momenteel hebben meer dan honderd ggz-instellingen een samenwerkingsovereenkomst met de stichting.  Is uw organisatie nog niet aangesloten, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met:

Rob Jongejans, directeur – bestuurder
e-mail: info@familievertrouwenspersonen.nl
telefoon: 030 – 271 23 18

Kees van Aart, directeur GGz Breburg:

Familievertrouwenspersoon: een wegwijzer, een bruggenbouwer