Werkwijze

Werkwijze

Ons vertrouwenswerk is onafhankelijk, deskundig en goed bereikbaar. We brengen het familieperspectief op professionele wijze onder de aandacht van de instelling. En we werken doorlopend aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Onafhankelijk

Onze familievertrouwenspersonen zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Door die onafhankelijke positie zijn ze in staat om open in gesprek te gaan met familie en behandelaars, standpunten te verhelderen en conflicten vóór te zijn. Lukt dat niet, dan helpt de familievertrouwenspersoon het conflict op te lossen. 

Deskundig

Onze familievertrouwenspersonen hebben door ervaring en opleiding veel kennis van psychiatrische en verslavingsproblemen, behandelingen, het juridisch kader en de sociale kaart. De stichting zorgt voor nascholing, intervisie en methodiekontwikkeling.

Goed bereikbaar

Onze familievertrouwenspersonen houden spreekuren in instellingen, kunnen familie thuis bezoeken en beantwoorden vragen per telefoon en per mail. Om optimaal bereikbaar te zijn voor familie en andere naasten heeft de LSFVP regionale familievertrouwenspersonen en een landelijke advies- en hulplijn: 0900 333 2222 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur, 10 ct/min) en vraag@familievertrouwenspersonen.nl

Familieperspectief

Onze familievertrouwenspersonen signaleren tekortkomingen in de zorg vanuit familieperspectief. Bijvoorbeeld welke regels problemen geven voor familie en naasten. Ze brengen deze verbeterpunten onder de aandacht van de instelling in een jaarrapport. 

Kwaliteitsprogramma

We hanteren een kwaliteitsprogramma om onze dienstverlening te toetsen en zo nodig te verbeteren. Dit omvat:

  • een gedragscode
  • een privacyprotocol
  • een klachtenprocedure met een onafhankelijke klachtencommissie
  • een periodiek klanttevredenheidsonderzoek.

Meer over ons kwaliteitsprogramma