0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en vanaf heden beschikbaar op GGZ Standaarden.

Wat staat er in de richtlijn?

Enerzijds gaat de richtlijn over het omgaan met patiënten die daadwerkelijk besmet zijn of daarvan verdacht worden. Anderzijds gaat het over het aanpassen van de psychiatrische en psychologische zorg en behandeling.

Het doel van deze richtlijn is in de eerste plaats dat besmetting met het COVID-19 virus wordt voorkomen en dat daar waar besmetting aan de orde is, de noodzakelijke zorg wordt verleend. In de klinische situatie is aandacht voor het voorkomen van uitbreiding op de afdeling. Daarnaast is het doel dat de psychiatrische zorg en behandeling zoveel als mogelijk in aangepaste vorm voortgang vindt. Ook wordt er aandacht besteed aan het verantwoord inzetten van personeel en hoe om te gaan met risicogroepen of gezondheidsklachten van medewerkers of verdenking van besmetting bij een personeelslid.

Beheer richtlijn De partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn hebben gezamenlijk besloten dat de richtlijn in beheer is bij Akwa GGZ en gepubliceerd wordt op GGZ Standaarden. De richtlijn is geen vaststaand document, maar wordt aangepast op basis van voortschrijdende kennis, inzichten en ontwikkelingen. Als de richtlijn wordt aangepast delen we deze wijzigingen via berichtgeving op GGZ Standaarden en LinkedIn. Kijk voor de meest actuele versie van de richtlijn op GGZ Standaarden.