Veelgestelde vragen verplichte zorg

Veelgestelde vragen verplichte zorg

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek kan de gemeente beslissen dat verplichte geestelijke gezondheidszorg niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de patiënt toch zorg aanneemt, of omdat de problemen worden veroorzaakt door iets anders dan een psychische aandoening. Als u de melding heeft gedaan en u bent een directe naaste dan krijgt u daarvan bericht. Blijft u van mening dat verplichte zorg nodig is, en bent u een directe naaste, dan moet u dit kenbaar maken aan de gemeente. In dat geval moet de gemeente namelijk toch een aanvraag indienen voor de voorbereiding van een zorgmachtiging bij de officier van justitie.

Een aanvraag voor de voorbereiding zorgmachtiging hoort uiterlijk 14 dagen na de melding bij de gemeente bij de rechter te zijn ingediend. Als het langer duurt kunt u hiertegen in beroep gaan. Voorwaarde is wel dat u de vertegenwoordiger bent van de patiënt of een directe naaste.

De officier van justitie kan ook besluiten om geen zorgmachtiging te verzoeken, omdat daar volgens hem of haar onvoldoende aan- leiding voor is. Daarvan worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld. De directe naasten van de patiënt kunnen dan opnieuw, met een betere motivering, de officier van justitie vragen om toch bij de rechter een zorgmachtiging aan te vragen. Dit moet wel binnen 14 dagen gebeuren. Vraag een familievertrouwenspersoon om u daarbij te helpen.

Als er een zorgmachtiging of crisismaatregel is en u ontevreden bent over de geboden zorg dan kunt u dit bespreken met de zorg- verlener die verantwoordelijk is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de hulp inroepen van een familievertrouwenspersoon.  Deze kan u adviseren en als het nodig is ook bemiddelen tussen u en de instelling.

Over de meeste beslissingen en gedragingen die een beperking van rechten van de patiënt inhouden kan een klacht worden in- gediend. De familievertrouwenspersoon kan u daarover nader informeren.