Verplichte zorg: begrippen

Verplichte zorg: begrippen

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een middel dat alleen kan worden ingezet als iemand een psychische stoornis heeft. Als de problemen door iets anders komen, bijvoorbeeld door dementie, verstandelijke beperkingen, dronkenschap of persoonlijke omstandigheden, is andere hulp nodig.

Of er sprake is van een psychische stoornis wordt vastgesteld door een onafhankelijke psychiater.

Het zorgplan is de basis voor de uiteindelijke zorgmachtiging.

Dit plan wordt opgesteld door de zorgverantwoordelijke (de behandelaar). Het is een uitgebreide beschrijving van: de diagnose, het gedrag, het ernstig nadeel en de verplichte zorg waarvoor de zorgmachtiging voorbereid wordt. Er staat in hoe de zorgverantwoordelijke de situatie beoordeelt. Verder staat omschreven welke verplichte zorg hij of zij in dit geval nodig vindt. Bijvoorbeeld toezicht, medicatie of opname. Hiervoor overlegt de zorgverantwoordelijke met de huisarts, maar ook met voor de zorg essentiële naasten.

Is de zorgverantwoordelijke van mening dat er ook maatschappelijke hulp nodig is? Dan kan hij of zij ook overleggen met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hulp in de huishouding
  • Schuldhulpverlening
  • Werk of dagbesteding
  • Het zorgen voor een woning

Op de zorgkaart staan de voorkeuren van de patiënt met betrekking tot zorg en behandeling. Bijvoorbeeld:

  • Welke medicijnen wil de patiënt wel/niet ontvangen?
  • Op welke manier wil de patiënt de medicijnen toegediend krijgen (tabletten, injectie etc.)?
  • Welke dingen helpen de patiënt om zich beter te voelen?
  • Van welke dingen gaat de patiënt zich juist slechter voelen?
  • Welke behandeling wil de patiënt eventueel thuis ontvangen?
  • Welke juist niet?

De behandelaar helpt de patiënt met het opstellen van de zorgkaart. Ook naasten of de patiëntvertrouwenspersoon kunnen hierbij helpen. Als de patiënt geen voorkeuren heeft wordt dat ook op de zorgkaart vermeld.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg mag alleen worden gegeven als het niet anders kan. Bij de aanvraag moet daarom goed zijn omschreven dat de patiënt zich tegen zorg verzet, waarom er geen minder ingrijpende maatregelen kunnen worden genomen en waarom het ernstig nadeel alleen met verplichte zorg afgewend kan worden.

Directe naasten zijn de vertegenwoordiger, de echtgenoot, de geregistreerde partner of degene met wie de patiënt een samenlevingscontract heeft, de ouder(s) en de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.