Vragenlijst dienstverlening stichting familievertrouwenspersonen

Geacht bestuurslid,

Net als u en uw organisatie streeft de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen naar een continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Het is onze wettelijke taak u jaarlijks te rapporteren over onze bevindingen bij het werken met naasten die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de door u geleverde zorg. Wij vragen u nu om deze dienstverlening te beoordelen. Uw input stelt ons in staat van u te leren en de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Ik verzoek u daarom vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden. Dit kost u ongeveer 4 minuten. U kunt tevens aangeven of u door mij als bestuurder van de LSFVP op een door u gewenst moment naar aanleiding van deze enquĂȘte gebeld zou willen worden en/of een jaarlijkse belafspraak waardeert. Ook is het natuurlijk mogelijk om daar desgewenst de familievertrouwenspersoon die bij uw instelling werkt bij te betrekken.

Rob Jongejans
directeur-bestuurder Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen