Wat we doen

Wat we doen

Ondersteuning voor naasten van jouw patiënt

Volgens de Wvggz hebben naasten van ggz-patiënten recht op ondersteuning en advies van een familievertrouwenspersoon. Een familievertrouwenspersoon maakt naasten wegwijs in de wereld van de ggz, luistert en denkt mee, geeft informatie en advies, kan bemiddelen tussen naasten en behandelaar(s) of helpen bij een klachtenprocedure.

Familievertrouwenspersonen werken door het hele land en zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit betekent dat zij onafhankelijk zijn van de ggz-instelling, de geneesheer-directeur en het behandelteam. Daarnaast is het contact tussen naasten en een familievertrouwenspersoon vertrouwelijk.

Naasten kunnen op eigen initiatief contact opnemen met een familievertrouwenspersoon: er is geen verwijzing of toestemming nodig van de patiënt of de instelling. Daarnaast is de ondersteuning aan naasten gratis.

Samenwerken met familievertrouwenspersonen

Dankzij de steun van een familievertrouwenspersoon kan er een goede samenwerking ontstaan tussen patiënt, hulpverlener(s) en naasten (triadisch werken). Niet alleen naasten en de patiënt, maar ook instellingen hebben hier profijt van.

Daarnaast is het belangrijk dat naasten, die vaak zijn belast met een groot deel van de ziektelast en hulpvraag, zich gehoord en gesteund voelen. Zo kunnen zij de stabiele en positieve factor zijn in het leven van de patiënt. Voor het herstelproces van de patiënt is dit cruciaal.

Ondersteuning bij verplichte zorg

Een familievertrouwenspersoon is er voor naasten van:

  • Patiënten die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
  • Dierbaren voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
  • Patiënten die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Laat naasten weten dat ze recht hebben op ondersteuning

Het recht op ondersteuning van naasten door de familievertrouwenspersoon is vastgelegd in de wet. Het is belangrijk dat naasten hiervan op de hoogte zijn. Het is mede de taak van instellingen en van jou als ggz-professional om patiënt en naasten te informeren over het bestaan van de familievertrouwenspersoon.

Op dit overzicht zie je welke familievertrouwenspersonen bij welke instelling werken.

Ondersteuning bij vrijwillige zorg

Een familievertrouwenspersoon is er ook voor naasten van patiënten die vrijwillig in behandeling zijn bij of begeleid worden door een instelling. Met veel instellingen hebben we een overeenkomst. Welke instellingen dit zijn, lees je hier.

Heeft de instelling waar jij werkt interesse in een overeenkomst? Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact op met Nathalie Koeman op 06-15414578. Of mail naar: info@familievertrouwenspersonen.nl.

Meer informatie? Wil je meer informatie over het werk van familievertrouwenspersonen of weten hoe je de familievertrouwenspersoon bekend maakt binnen de instelling waar jij werkt? Neem dan contact op met Nathalie Koeman: 06-15414578/ info@familievertrouwenspersonen.nl.