0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Wvggz: brochure voor naasten

Wvggz: brochure voor naasten

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een brochure voor naasten gemaakt over verplichte geestelijke gezondheidszorg. Naasten spelen immers een belangrijke rol nu de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht is.

In de brochure een beknopte uitleg van de crisismaatregel en de zorgmachtiging, met speciale aandacht voor de rol van naasten hierbij. Ook bevat de brochure overzichtelijke schema’s.

Op onze website kunt u de brochure doorlezen, downloaden en/of bestellen (gratis).